ප්‍රවර්ගය:ක්‍ෂුද්‍රජීවවේදය

විකිපීඩියා වෙතින්

Microbiology is the study of microorganisms, today, work is largely done within the disciplines of biochemistry and genetics.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.

Σ