පශු වෛද්‍ය විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ක්ෂිර ග්‍රන්ථි පිලිකාවක්
සුනඛයකුගේ කුඹ සෛල පිලිකාවක්

පශු වෛද්‍යවරුන් යනු සතුන්ගේ දේහ පටක දේහ තරලය ආදිය පර්යේෂණවලට ලක්කොට රෝග නිර්ණය කිරීමට හැකියාව ඇති වෛද්‍යවරුන්ය. මේ පශු වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකිය. ඒවා නම්, ව්‍යච්ඡේද විද්‍යාත්මක ව්‍යාධ වේදය සහ සායනික ව්‍යාධවේදය ලෙසයි. පශු වෛද්‍යවරුන් ඖෂධ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේදි වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලබයි.

අන්තර්ගතය

  1. පශු ව්‍යච්ඡේද - විද්‍යාත්මක ව්‍යාධවේද විද්‍යාව
  2. පශු වෛද්‍ය සායනික ව්‍යාධවේද විද්‍යාව

පශු ව්‍යච්ඡේද ව්‍යාධ වේද විද්‍යාව[සංස්කරණය]

ව්‍යච්චේදය ව්‍යාධ වේද විද්‍යාව යනු මතුපිටින්, අන්වීක්ෂියව, අණුක වශයෙන්, දේහ පටක අවයව සහ සම්පුර්ණ දේහයන් අධ්‍යයනය කර ලෙඩ රෝග නිර්ණය කිරීමයි. මෙම පශු වෛද්‍යවරුන් සහතික කරනු ලබන්නේ පශු ව්‍යාධවේදින්ගේ විද්‍යාලය මගින් පවත්වන සහතික පත්‍ර විභාගයකින් අනතුරුවය. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන කොටස් 04 කි. දළ ව්‍යාධවේද විද්‍යාව, අන්වික්ෂිය ව්‍යාධ වේද විද්‍යාව, පශු ව්‍යාධවේද විද්‍යාව සහ සාමාන්‍ය ව්‍යාධ වේද විද්‍යාව වශයෙනි. මින් සාමාන්‍ය ව්‍යාධ වේද විද්‍යාව පමණක් ව්‍යාධච්ඡේද විද්‍යාත්මක සහ සායනික ව්‍යාධවේද විද්‍යාව යන විෂයන් දෙකටම අදාළ වේ. ව්‍යවච්ඡේද විද්‍යාත්මක ව්‍යාදවේදින් විවිධාකාර ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක රැකියාවන් හි නිරතවන අතර මේ අතර චිකිත්සක, ශික්ෂණ, පර්යේෂණ සහ ඖෂධ කර්මාන්ත ප්‍රමුඛය.

පශු සායනික ව්‍යාධ වේද විද්‍යාව[සංස්කරණය]

සායනික ව්‍යාධවේද විද්‍යාවේ මුලික කාර්යය රසායනිකව ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාත්මකව රුධිර විද්‍යාත්මකව සහ අණුක ව්‍යාධ වේදය ආදී විද්‍යාත්මක ක්‍රම මගින් රුධිරය මුත්‍රා වැනි දේහ තරල පරික්ෂා කර රෝග නිර්ණය කිරිමයි. පශු සායනික ව්‍යාධ වේදින් සහතික කරන්නේ, ඇමරිකානු පඥ සාධනික විද්‍යාලය මගිනි. මෙම උපාධිය (DACVP) ලත් පිරිස ඇමරිකානු පශු ව්‍යාධ වේදි විද්‍යාලයේ උපාධිධාරින් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම උපාධිය සමග (clinical pathology/සායනික ව්‍යාධවේදි යන්න එක් කිරීමෙන්) DACVP උපාධිය ව්‍යච්ඡේද ව්‍යාධවේද උපාධියෙන් වෙන් කිරිම සිදු කෙරේ.


සටහන්[සංස්කරණය]

|Veterinary_pathology

|-

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පශු_වෛද්‍ය_විද්‍යාව&oldid=394612" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි