සම්මත උපභාෂාව

විකිපීඩියා වෙතින්

උපභාෂා කිහිපයක් ඇති භාෂාවක නිල වශයෙන් පිළිගත් උපභාෂාව, සම්මත(නිල/පිළිගත්) උපභාෂාවයි. අධ්‍යාපන ආයතනවල, ජනමාධ්‍යවල භාවිතා කරන්නේත්, වඩාත් නිවැරදි භාෂා ව්‍යවහාරය වශයෙන් සලකන්නේත් සම්මත උපභාෂාවයි.

ඇතැම් භාෂාවක සම්මත උපභාෂාව​, එහි එකිනෙකට වෙනස් උපභාෂා මූලාශ්‍ර කර ගනිමින් අළුතෙන් නිර්මාණය කළ භාෂාවකි. එවැන්නකට සුපිරි උපභාෂාව යයි කියනු ලැබේ.

තවද බලන්න[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සම්මත_උපභාෂාව&oldid=370101" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි