නිර්ආගමික

විකිපීඩියා වෙතින්

අගමකට අයත්නොවී සිටීම, සියළු ආගම් සමසේ සැලකීම, ආගම් ප්‍රතික්‍ෂේපකිරීම සහ සියළු අගම් වලට විරුද්ධවීම පොදුවේ නිර්ආගමික වීම ලෙස සැලකේ.

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිර්ආගමික&oldid=627764" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි