ධාන්‍ය වෙළෙඳාම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Ancient Egyptian art depicting a worker filling a grain silo
Ancient Roman grain
A grain elevator in Indiana, United States

ධාන්‍ය වෙළෙඳාම (ඉංග්‍රීසි:  Grain trade) යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ තිරිඟු, බඩ ඉරිඟු, හා සහල් වැනි ආහාරමය ධාන්‍ය වර්ග දේශීයව හා ජාත්‍යන්තරව සිදුකරන වෙළෙඳාමයි.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ධාන්‍ය_වෙළෙඳාම&oldid=388483" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි