තිරිඟු වර්ගීකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Miracle wheat (Triticum turgidum var. mirabile).

අවුරුදු 10,000 ක කාලයක් තුළ වගා කිරීමේදී මානව තෝරා ගැනීමට අනුව විවිද තිරිඟු වර්ග පරිණාමය වී ඇත.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තිරිඟු_වර්ගීකරණය&oldid=388478" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි