ද්වාරය:Agriculture

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Introduction

Cultivation of Rice

කෘෂිකර්මය යනු ගොවිතැන හෝ වැවිලි මගින් ආහාර නිපදවීමයි.

Selected general articles

Lua දෝෂය in Module:Selected_recent_additions at line 153: Search pattern not set.

Need help?

Do you have a question about Agriculture to which you can't find the answer?

Consider asking it at the Wikipedia reference desk.

Selected images

Lua දෝෂය in Module:Random_slideshow at line 175: No images found.

Lua දෝෂය in Module:Selected_current_events at line 169: Search pattern not set.

Subcategories

Category puzzle
Select [►] to view subcategories
උපප්‍රවර්ග නොමැත

Subtopics

Associated Wikimedia

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

Purge server cache


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:Agriculture&oldid=441432" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි