ද්වාරය:පටුන/දළ විශ්ලේෂණ/සෞඛ්‍යය සහ ශරීර සුවතාවය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

General  – Health care • Health care industry • Health disparities • මානසික සෞඛ්‍යය • Population health • Preventive medicine • මහජන සෞඛ්‍යය • Wikipedia Books: Health

ආත්ම සත්කාරය – Body composition • Life extension • Longevity • ශාරීරික යෝග්‍යතාව

Nutrition – Calorie restriction • Dietary supplements (Amino acids, Minerals, Nootropics, පෝෂක පදාර්ථ, විටමින්) • Diet (nutrition) • Dieting • Healthy eating pyramid
Physical exercise – Stretching • Overtraining • Aerobic exercise • Anaerobic exercise • Sport • Sports training • Walking
Hygiene – Cleanliness • Oral hygiene • Occupational hygiene

Health science – දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව • Optometry • ඖෂධ සංයෝජනය • Physiotherapy • කථන හා භාෂා වියාධි විද්‍යාව

වෛද්‍ය විද්‍යාව – Midwifery • හෙද සේවය • Veterinary medicine • Complementary and alternative medicine
මානව වෛද්‍ය විද්‍යාව – Cardiology • Dermatology •Emergency medicine • Endocrinology and Diabetology • Epidemiology • Forensics • Geriatrics • Hematology • Internal medicine • Nephrology • Neurology • Oncology • Pathology • ළමා වෛද්‍යවේදය • මනෝ චිකිත්සාව • රක්තවේදය • ශල්‍යවේදය • Urology
Illness  – Aging • Alcoholism • Atrophy • Deficiency disease • Depression • රෝගය • Disorders (types) • Drug abuse • Eating disorder • ආහාර මගින් බෝවන රෝග • Malnutrition • ස්ථුලතාව • Smoking