චන්ද්‍රිකා (සැටලයිට්) වනසන මිසයිල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

උපක්‍රමික මිලිටරි අරමුණු සදහා බාවිතයට ගැනෙන චන්ද්‍රිකා (සැටලයිට්) විනාශ කරන අභ්‍යවකාශ මිසයිලයයි. ඇ.එ.ජ රැසියාව වීනය පමණක් මෙම තාක්ෂණය බාවිතා කරයි. ඉන්දියාවද මෙම තාක්ෂණය තම රටට භාවිතා කළ හැකි බව ප්‍රකාශ කරයි. 2007 ජනවාරි 11 වන දින චීනය විසින් අභ්‍යවකාශයේ කක්ෂගත වෙමින් තිබු කාලගුණ චන්ද්‍රිකාවක් විනාශ කර දමන ලදී. 1985 දී ඇ. එ. ජ විසින් සිදු කළ වන්ද්‍රිකා ප්‍රහාරයකින් පසුව එවැන්නක් කළ පළමු රට වන්නේ චීනයයි.