කාල්ටන් ස්පෝට්ස් නෙට්වර්ක්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කාල්ටන් ස්පෝට්ස් නෙට්වර්ක්
දියත්කල දිනය 7 මාර්තු 2011
වසාදැමුම මාර්තු 2016
අයිතිකරුවෝ යෝෂිත රාජපක්ෂ
ප්‍රචාරණ උද්‍යෝග පාඨය වෙල්කම් ටු ස්පෝට්ස්!
රට  ශ්‍රී ලංකාව
විකාශන සරිය ශ්‍රී ලංකාව
මූලස්ථානය 236/1 ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
ආද්ශ කිරීමට බඳුන්වූ නාමය TH ටීවී, ප්‍රයිම් ටීවී
වෙබ් අඩවිය csn.lk
උපයෝජ්‍යතාව
භෞමික
යූඑච්එෆ් (කොළඹ) 22
යූඑච්එෆ් (එන්සල්වත්ත) 28
යූඑච්එෆ් (යාපනය) 30
යූඑච්එෆ් (කරගහතැන්න) 32
යූඑච්එෆ් (නායබැද්ද) 30
යූඑච්එෆ් (පිදුරුතලාගල) 47
චන්ද්‍රිකා
ඩයලොග් ටීවී 75
කේබල
ලංකා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නෙට්වර්ක්ස් 63
අයිපීටීවී
එස්එල්ටී විෂන්කොම් 9