එක්සත් රාජධානියේ දේශපාලනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Organisational chart of the UK political system

එක්සත් රාජධානියේ දේශපාලනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ විධායක බලය, ඒකීය පාර්ලිමේන්තුවක් වෙත පවරනු ලැබූ ව්‍යවස්ථාපිත රාජාණ්ඩුවක් ලෙසය.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

කාලපරිච්ඡේදය අනුව සැකෙවින් දැක්වීම[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]