අධිරුධිර පීඩනය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Hypertension
Other namesArterial hypertension, high blood pressure
Grade 1 hypertension.jpg
Automated arm blood pressure meter showing arterial hypertension (shown a systolic blood pressure 158 mmHg, diastolic blood pressure 99 mmHg and heart rate of 80 beats per minute)
SpecialtyCardiology
රෝග ලක්‍ෂණNone[1]
ComplicationsCoronary artery disease, stroke, heart failure, peripheral arterial disease, vision loss, chronic kidney disease, dementia[2][3][4]
CausesUsually lifestyle and genetic factors[5][6]
Risk factorsExcess salt, excess body weight, smoking, alcohol[1][5]
Diagnostic methodResting blood pressure
 130/80 or 140/90 mmHg[5][7]
TreatmentLifestyle changes, medications[8]
Frequency16–37% globally[5]
Deaths9.4 million / 18% (2010)[9]

අධ්‍යාතතිය හෙවත් අධිරුධිර පීඩනය (ඉංග්‍රීසි:  Hypertension, HTN, HT, high blood pressure, HBP) යනු ලෝකයේ ඉතාම බහුල රෝගී තත්ත්වයකි.[10]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 "High Blood Pressure Fact Sheet". CDC. 19 February 2015. Archived from the original on 6 March 2016. සම්ප්‍රවේශය 6 March 2016. 
  2. Lackland DT, Weber MA (May 2015). "Global burden of cardiovascular disease and stroke: hypertension at the core". The Canadian Journal of Cardiology. 31 (5): 569–71. PMID 25795106. doi:10.1016/j.cjca.2015.01.009. 
  3. Mendis, Shanthi; Puska, Pekka; Norrving, Bo (2011). Global atlas on cardiovascular disease prevention and control (1st සංස්.). Geneva: World Health Organization in collaboration with the World Heart Federation and the World Stroke Organization. පිටු 38. ISBN 9789241564373. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241564373_eng.pdf?ua=1. 
  4. Hernandorena I, Duron E, Vidal JS, Hanon O (July 2017). "Treatment options and considerations for hypertensive patients to prevent dementia". Expert Opinion on Pharmacotherapy (Review). 18 (10): 989–1000. PMID 28532183. doi:10.1080/14656566.2017.1333599. 
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 Poulter NR, Prabhakaran D, Caulfield M (August 2015). "Hypertension". Lancet. 386 (9995): 801–12. PMID 25832858. doi:10.1016/s0140-6736(14)61468-9. 
  6. Carretero OA, Oparil S (January 2000). "Essential hypertension. Part I: definition and etiology". Circulation. 101 (3): 329–35. PMID 10645931. doi:10.1161/01.CIR.101.3.329. 
  7. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, DePalma SM, Gidding S, Jamerson KA, Jones DW, MacLaughlin EJ, Muntner P, Ovbiagele B, Smith SC, Spencer CC, Stafford RS, Taler SJ, Thomas RJ, Williams KA, Williamson JD, Wright JT (June 2018). "2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines". Hypertension. 71 (6): e13–e115. PMID 29133356. doi:10.1161/HYP.0000000000000065. 
  8. "How Is High Blood Pressure Treated?". National Heart, Lung, and Blood Institute. 10 September 2015. Archived from the original on 6 April 2016. සම්ප්‍රවේශය 6 March 2016. 
  9. Campbell NR, Lackland DT, Lisheng L, Niebylski ML, Nilsson PM, Zhang XH (March 2015). "Using the Global Burden of Disease study to assist development of nation-specific fact sheets to promote prevention and control of hypertension and reduction in dietary salt: a resource from the World Hypertension League". Journal of Clinical Hypertension. 17 (3): 165–7. PMID 25644474. doi:10.1111/jch.12479. 
  10. "ඔබ අධික රුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙනවා ද?". සම්ප්‍රවේශය 2019-08-13. 

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Medical condition classification and resources

Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg traveling with high blood pressure travel guide from Wikivoyage

සැකිල්ල:Vascular diseases

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අධිරුධිර_පීඩනය&oldid=440068" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි