ෆැනෙරොසොයික

විකිපීඩියා වෙතින්
(Phanerozoic වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Phanerozoic
Fauna and flora from each of the twelve periods of the Phanerozoic. From top left: Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Paleogene, Neogene, and Quaternary species.
Chronology
Etymology
Name formalityFormal
Usage information
Celestial bodyEarth
Regional usageGlobal (ICS)
Time scale(s) usedICS Time Scale
Definition
Chronological unitEon
Stratigraphic unitEonothem
First proposed byGeorge Halcott Chadwick, 1930
Time span formalityFormal
Lower boundary definitionAppearance of the Ichnofossil Treptichnus pedum
Lower boundary GSSPFortune Head section, Newfoundland, Canada
47°04′34″N 55°49′52″W / 47.0762°N 55.8310°W / 47.0762; -55.8310
GSSP ratified1992
Upper boundary definitionN/A
Upper boundary GSSPN/A
GSSP ratifiedN/A

ෆැනෙරොසොයික යුගය (ඉංග්‍රීසි:  Phanerozoic) යනු භූ විද්‍යාත්මක කාල පරිමාණයේ හතරවන සහ වත්මන් යුගය වේ.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆැනෙරොසොයික&oldid=571508" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි