දූපත් ලැයිස්තු

විකිපීඩියා වෙතින්
(List of islands වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
සීෂෙල්ස් දිවයිනේ ගුවන් ඡායාරූපයක්

මෙහි දැක්වෙන්නේ රට අනුව, මහාද්වීපය අනුව, body of water අනුව, සහ වෙනත් වර්ගීකරණ ක්‍රමවේද අනුව වර්ගීකරණය කරන ලද ලෝකයේ දූපත් ලැයිස්තු වේ. rank-order ලැයිස්තු සඳහා, පහත වෙනත් දූපත් ලැයිස්තු වෙත යොමු වන්න.

රට අනුව දූපත් ලැයිස්තු [සංස්කරණය]

අප්‍රිකාව [සංස්කරණය]

ඇන්ටාක්ටිකාව [සංස්කරණය]

ආසියාව [සංස්කරණය]

යුරෝපය [සංස්කරණය]

උතුරු ඇමෙරිකාව [සංස්කරණය]

ඕෂනියාව [සංස්කරණය]

දකුණු ඇමෙරිකාව [සංස්කරණය]

මහාද්වීපය අනුව දූපත් ලැයිස්තු [සංස්කරණය]

body of water අනුව දූපත් ලැයිස්තු [සංස්කරණය]

සාගරය අනුව:

වෙනත් bodies of water අනුව:

පුරාණ දූපත් ලැයිස්තු [සංස්කරණය]

වෙනත් දූපත් ලැයිස්තු [සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දූපත්_ලැයිස්තු&oldid=599524" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි