2014 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල

විකිපීඩියා වෙතින්

2014 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2014 සැප්තැම්බර් මස 19 වන දින සිට ඔක්තෝබර් මස 4 වන දිනය වන තෙක් දකුණු කොරියාවේ ඉන්චියෝන් නුවර දී පැවැත්වෙනු ලබයි. මෙය XVII (17 වන) ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලයි. ක්‍රීඩා 36 ක් යටතේ තරඟ ඉසව් 439 ක් මෙහිදී පවත්වනු ලබයි. ආසියා මහද්වීපයේ රටවල් 45 ක් (ආසියා මහද්වීපයේ සියළු රටවල්) මේ සඳහා සහභාගී වේ.

ක්‍රීඩා[සංස්කරණය]

තරඟ කාල සටහන[සංස්කරණය]

 OC  සමාරම්භක උත්සවය  ●   ඉසව් තරඟ  1  ඉසව් අවසාන  CC  අවසන් දින උත්සවය
September/October 2014 14th
ඉරි
15th
සඳු
16th
අඟ
17th
බදා
18th
බ්‍රහ
19th
සිකු
20th
සෙන
21st
ඉරි
22nd
Mon
23rd
Tue
24th
Wed
25th
Thu
26th
Fri
27th
Sat
28th
Sun
29th
Mon
30th
Tue
1st
Wed
2nd
Thu
3rd
Fri
4th
Sat
Gold
medals
Diving pictogram.svg කිමිදුම් 2 2 2 2 2 10
Swimming pictogram.svg පිහිනුම් 6 6 7 7 6 6 38
Synchronized swimming pictogram.svg සමකාලින පිහිනුම් 1 1 1 3
Water polo pictogram.svg වෝටර් පොලෝ 1 1 2
Archery pictogram.svg දුනු විදීම 4 4 8
Athletics pictogram.svg මළල ක්‍රීඩා 5 8 7 4 11 11 1 47
Badminton pictogram.svg Badminton 1 1 1 2 2 7
Baseball pictogram.svg බේස්බෝල් 1 1
Softball pictogram.svg Baseball – Softball 1 1
Basketball pictogram.svg බාස්කට්බෝල් 1 1 2
Bowling pictogram.svg බෝව්ලින්ග් 1 1 1 1 2 4 2 12
Boxing pictogram.svg බොක්සිං 3 10 13
Canoeing (slalom) pictogram.svg Canoeing – Slalom 4 4
Canoeing (flatwater) pictogram.svg Canoeing – Sprint 12 12
Cricket pictogram.svg Cricket 1 1 2
Cycling (BMX) pictogram.svg Cycling – BMX 2 2
Cycling (mountain biking) pictogram.svg Cycling – Mountain bike 2 2
Cycling (road) pictogram.svg Cycling – Road 2 1 1 4
Cycling (track) pictogram.svg Cycling – Track 2 2 1 1 1 3 10
Equestrian pictogram.svg Equestrian 1 1 2 1 1 6
Fencing pictogram.svg Fencing 2 2 2 2 2 2 12
Football pictogram.svg Football 1 1 2
Golf pictogram.svg Golf 4 4
Gymnastics (artistic) pictogram.svg Gymnastics – Artistic 1 1 2 5 5 14
Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg Gymnastics – Rhythmic 1 1 2
Gymnastics (trampoline) pictogram.svg Gymnastics – Trampoline 2 2
Handball pictogram.svg Handball 1 1 2
Field hockey pictogram.svg Field hockey 1 1 2
Judo pictogram.svg Judo 4 5 5 2 16
Kabaddi pictogram.svg Kabaddi 2 2
Karate pictogram.svg Karate 5 5 3 13
Modern pentathlon pictogram.svg Modern pentathlon 2 2 4
Rowing pictogram.svg Rowing 7 7 14
Rugby union pictogram.svg Rugby sevens 2 2
Sailing pictogram.svg Sailing 14 14
Sepaktakraw pictogram.svg Sepaktakraw 2 2 2 6
Shooting pictogram.svg Shooting 4 4 4 4 4 10 6 6 2 44
Squash pictogram.svg Squash 2 2 4
Table tennis pictogram.svg Table tennis 2 3 2 7
Taekwondo pictogram.svg Taekwondo 4 4 4 4 16
Tennis pictogram.svg Tennis – Tennis 2 3 2 7
Tennis pictogram.svg Tennis – Soft tennis 2 1 2 2 7
Triathlon pictogram.svg Triathlon 2 1 3
Volleyball (beach) pictogram.svg Volleyball – Beach 1 1 2
Volleyball (indoor) pictogram.svg Volleyball – Indoor 1 1 2
Weightlifting pictogram.svg Weightlifting 2 2 2 2 2 2 3 15
Wrestling pictogram.svg Wrestling 4 4 4 4 4 20
Wushu pictogram.svg Wushu 2 2 2 2 7 15
Blank.png Ceremonies OC CC
Total gold medals 18 24 27 29 38 38 22 24 30 32 29 46 41 34 7 439
Cumulative Total 18 42 69 98 136 174 196 220 250 282 311 357 398 432 439
September/October 2014 14th
Sun
15th
Mon
16th
Tue
17th
Wed
18th
Thu
19th
Fri
20th
Sat
21st
Sun
22nd
Mon
23rd
Tue
24th
Wed
25th
Thu
26th
Fri
27th
Sat
28th
Sun
29th
Mon
30th
Tue
1st
Wed
2nd
Thu
3rd
Fri
4th
Sat
Gold
medals