ෆිඛ්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ෆිඛ්
Arabicفقه
RomanizationFiqh
Literal meaning"deep understanding"
"full comprehension"
ඉස්ලාම්

අන්තර්ගතය

Istanbul, Hagia Sophia, Allah.jpg
මුලික විශ්වාසය
අල්ලාහ්

 • තව්හීද්
 • මුහම්මද් නබි
 • දෙවියන්ගේ දුතයා
 • නබිතුමාගේ අවසාන දේශනය


මූල ග්‍රන්තය සහ නිතිය

කුර්ආන්


Legal systems of the world

ඉස්ලාමීය නීතිවේදය ෆිඛ් නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆිඛ්&oldid=335409" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි