ෆ්‍රැන්සියම්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Francium,  87Fr
General properties
Pronunciation
Mass number 223 (most stable isotope)
Francium in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Cs

Fr

(Uue)
radonfranciumradium
Atomic number (Z) 87
Group, period group 1 (alkali metals), period 7
Block s-block
Element category   alkali metal
Electron configuration [Rn] 7s1
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Physical properties
Phase (at STP) solid (predicted)
Melting point ? 300 K ​(30 °C, ​80 °F)
Boiling point ? 950 K ​(680 °C, ​1300 °F)
Density (near r.t.) 2.8–3.0 g/cm3 (extrapolated)[1]
Vapor pressure (extrapolated)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 404 454 519 608 738 946
Atomic properties
Oxidation states +1 ​(a strongly basic oxide)
Electronegativity Pauling scale: >0.79
Ionization energies
  • 1st: 393 kJ/mol[2]
Covalent radius 260 pm (extrapolated)
Van der Waals radius 348 pm (extrapolated)
Miscellanea
Crystal structurebody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for francium

(extrapolated)
Thermal conductivity 15 W/(m·K) (extrapolated)
Electrical resistivity 3 µΩ·m (calculated)
Magnetic ordering Paramagnetic
CAS Number 7440-73-5
History
Naming after France, homeland of the discoverer
Discovery and first isolation Marguerite Perey (1939)
Main isotopes of francium
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
221Fr trace 4.8 min α 217At
222Fr syn 14.2 min β 222Ra
223Fr trace 22.00 min β 223Ra
α 219At
| references | in Wikidata

ෆ්‍රැන්සියම් (ඉංග්‍රීසි:  Francium) ස්වභාවික වශයෙන් අවසානයට හමුවූ මුලද්‍රව්‍යයි. මෙය බෙහෙවින් ක්ෂාර වූ ලෝහ පරමාණුවකි. පරමාණුක අංකය 87 වේ.

සමස්ථානික[සංස්කරණය]

ෆ්‍රැන්සියම් හි සමස්ථානික 34ක් සොයාගෙන ඇති අතර ඒවාහි පරමාණුක ස්කන්ධය 199 සිට 232 දක්වා පරාසයක පවතී.ෆ්‍රැන්සියම් -221 සහ ෆ්‍රැන්සියම්-223 පමණක් ස්වාභාවිකව සිදුවේ. ෆ්‍රැන්සියම්-223 වඩාත් ස්ථායී වෙ.වඩාත් අස්ථායිම සමස්තානිකය වන්නේ ෆ්‍රැන්සියම්-215 වෙ.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. 
  2. ISOLDE Collaboration, J. Phys. B 23, 3511 (1990) (PDF online)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆ්‍රැන්සියම්&oldid=416899" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි