සැකිල්ල:Infobox francium

විකිපීඩියා වෙතින්
Francium, 00Fr
Francium in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Cs

Fr

(Uue)
radonfranciumradium
Groupgroup 1: hydrogen and alkali metals
Periodperiod 7
Block  s-block
Electron configuration[Rn] 7s1
Electrons per shell2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Physical properties
Phase at STPsolid (predicted)
Melting point? 300 K ​(30 °C, ​80 °F)
Boiling point? 950 K ​(680 °C, ​1300 °F)
Density (near r.t.)2.8–3.0 g/cm3 (extrapolated)[1]
Vapor pressure (extrapolated)සැකිල්ල:Center block
Atomic properties
Oxidation states+1 (a strongly basic oxide)
ElectronegativityPauling scale: >0.79
Ionization energies
  • 1st: 393 kJ/mol[2]
Covalent radius260 pm (extrapolated)
Van der Waals radius348 pm (extrapolated)
Other properties
Natural occurrencefrom decay
Crystal structurebody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for francium

(extrapolated)
Thermal conductivity15 W/(m⋅K) (extrapolated)
Electrical resistivity3 µΩ⋅m (calculated)
Magnetic orderingParamagnetic
CAS Number7440-73-5
History
Namingafter France, homeland of the discoverer
Discovery and first isolationMarguerite Perey (1939)
Isotopes of francium v • [{{fullurl:Template:{{{template}}}|action=edit}} e] 
Template:infobox francium isotopes does not exist
Category ප්‍රවර්ගය: Francium
| references
'PT
iso Xx  [e]
IB-Fr [e]
IBisos [e]
→ H

References

  1. Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021.
  2. ISOLDE Collaboration, J. Phys. B 23, 3511 (1990) (PDF online)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_francium&oldid=416831" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි