සැකිල්ල:Taxonomy/Tracheophyta

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
අධිරාජධානිය: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): Diaphoretickes [Taxonomy; edit]
(unranked): Archaeplastida [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): Charophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Phragmoplastophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Embryophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Polysporangiophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Tracheophyta [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Vascular plant. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Vascular plant's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Polysporangiophyta [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as Clade)
Link: Vascular plant|Tracheophyta(links to Vascular plant)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: Kenrick, Paul & Crane, Peter R. (1997), The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, ISBN 978-1-56098-730-7 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Tracheophyta&oldid=434391" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි