සැකිල්ල:Taxonomy/Tracheophyta

විකිපීඩියා වෙතින්

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
අධිරාජධානිය: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): Diaphoretickes [Taxonomy; edit]
(unranked): Archaeplastida [Taxonomy; edit]
(unranked): Viridiplantae [Taxonomy; edit]
(unranked): Charophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Phragmoplastophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Embryophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Polysporangiophyta [Taxonomy; edit]
Clade: Tracheophyta [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Polysporangiophyta [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as Clade)
Link: Vascular plant|Tracheophyta(links to Vascular plant)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: Kenrick, Paul & Crane, Peter R. (1997), The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press,  
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/Tracheophyta&oldid=434391" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි