සැකිල්ල:Str sub new

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template selects a sub-string from the target string based on selected indices. The indices are 1-based. If the end index is omitted, it returns the rest of the string. One can also specify negative indices, in which case the substr is selected by counting from the end of the string.

Usage[සංස්කරණය]

{{str sub new|target_string|start_index|end_index}}
{{str sub new|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Examples[සංස්කරණය]

Unnamed parameters[සංස්කරණය]

{{str sub new|1234567890|3|7}}

34567

{{str sub new|1234567890|3|-3}}

345678

{{str sub new|1234567890|3}}

34567890

{{str sub new|1234567890|12}}

String Module Error: String subset index out of range

Named parameters[සංස්කරණය]

{{Str sub new|s=abcd=fgh|i=3|j=7}}

cd=fg

Equivalent to:

{{#invoke:string|sub|s=abcd=fgh|i=3|j=7}}

cd=fg

Named parameters are required if the target string contains an equals sign, where unnamed or numbered parameters will not work as expected:

{{str sub new|abcd=fgh|3|7}}

String Module Error: String subset index out of range

{{str sub new|1=abcd=fgh|2=3|3=7}}

cd=fg

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:String-handling templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Str_sub_new&oldid=449821" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි