සැකිල්ල:Delink

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template removes links from wikitext. It de-links wikilinks, URL links, removes HTML comments, and normalises whitespace. It handles most wikitext correctly, including category links, the colon trick, the pipe trick (normal and reverse), nested wikilinks, and invalid link characters.

Usage[සංස්කරණය]

Basic
{{delink|text}}
All parameters
{{delink
| 1     = 
| wikilinks = no
| urls    = no
| comments  = no
| whitespace = no
| refs    = yes
}}

Parameters[සංස්කරණය]

 • 1 - the text to be de-linked.
 • wikilinks - if set to "no", "n", "false", or "0", wikilinks are not de-linked.
 • urls - if set to "no", "n", "false", or "0", URL links are not de-linked.
 • comments - if set to "no", "n", "false", or "0", HTML comments are not removed.
 • whitespace - if set to "no", "n", "false", or "0", whitespace is not normalised. The normalisation makes the whitespace of the resulting text look as if it had been put through the MediaWiki parser. For example, single new lines are converted to a single space, but double new lines are left alone.
 • refs - (experimental) if set to "yes", "y", "true", or "1", removes references. This is not recommended, as only the [1], [2], etc. markers will be removed - the references themselves will still appear at the end of the page. There is no known workaround for this problem as of April 2014.

Examples[සංස්කරණය]

Code Output
{{delink|[[Foo]]}} Foo
{{delink|[[Foo]], [[bar]] and [[baz]].}} Foo, bar and baz.
{{delink|I visited [http://www.example.com example.com].}} I visited example.com.


See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:String-handling templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Delink&oldid=397538" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි