සැකිල්ල:Frac

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template builds an alternative form of common fractions. The template takes one, two, or three parameters: the optional integer (may be signed), the optional numerator and the required denominator; in this order.

Please do not subst:itute it. This template should not be used in science or mathematical articles, per MOS:FRAC and MOS:MATH#Fractions; use {{sfrac}} instead. To allow numerical sorting of a column containing fractions, use {{sortfrac}} instead. It is a combination of this template and {{sort}}.

{{frac|A|B|C}}
A BC (integer, numerator and denominator)
{{frac|A|B}}
AB (numerator and denominator)
{{frac|A}}
1A (denominator only)
{{frac}}
(fraction slash only)

Examples[සංස්කරණය]

Numbers
121323143415253545165617273747576718385878116316516716916111613161516
Units
mskmhkg·m1sMbits

Notes[සංස්කරණය]

  • {{frac}} or ⁄ may be used to print out the fraction slash glyph " ⁄ ".

Parameters[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for Frac

A template for displaying common fractions of the form int+num/den nicely. It supports 0–3 anonymous parameters with positional meaning.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
leftmost part1

Denominator if only parameter supplied. Numerator if 2 parameters supplied. Integer if 3 parameters supplied. If no parameter is specified the template will render a fraction slash only.

Lineoptional
middle-right part2

Denominator if 2 parameters supplied. Numerator if 3 parameters supplied.

Lineoptional
rightmost part3

Denominator, always.

Lineoptional

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Math templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Frac&oldid=420425" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි