සැකිල්ල:Db-f7

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය
ඉක්මන් මකාදැමීම් සැකිලි
පොදු
{{db-g1}} {{db-g2}} {{db-g3}} {{db-g4}} {{db-g5}} {{db-g6}} {{db-g7}} {{db-g8}} {{db-g10}} {{db-g11}} {{db-g12}}
ලිපි
{{db-a1}} {{db-a2}} {{db-a3}} {{db-a5}} {{db-a7}} {{db-a9}} {{db-a10}}
යළියොමුවීම්
{{db-r2}} {{db-r3}}
ගොනු
F1 {{db-f1}}
{{Duplicate}}
F2 {{db-f2}}
{{Db-fpcfail}}
F3 {{db-f3}}
F4 {{Di-no source}}
{{Di-no license}}
{{Di-no source no license}}
{{Di-dw no source}}
{{Di-dw no license}}
{{Di-dw no source no license}}
F5 {{Di-orphaned fair use}}
F6 {{Di-no fair use rationale}}
{{Di-missing article links}}
F7 {{db-f7}}
{{Di-replaceable fair use}}
{{Di-disputed fair use rationale}}
F8 {{db-f8}}
{{Now commons}}
F9 {{db-f9}}
F10 {{db-f10}}
F11 {{Di-no permission}}
! {{Di-fails NFCC}}
ප්‍රවර්ග
{{db-c1}}
පරිශීලක පිටු
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
සැකිලි
{{db-t2}} {{db-t3}}
ද්වාර
{{db-p1}} {{db-p2}}
බහුවිධ හේතු
{{db-බහුවිධ}}

This template is used to tag pages for speedy deletion under the speedy deletion criteria, specifically CSD F7. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into the category: Candidates for speedy deletion.


Usage

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters

{{db-f7}}

This is the most basic form of the template.

{{db-f7|bot=ExampleBot}}

Bot accounts will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

Author notification

If you nominate a page for deletion under this criterion, please consider placing the following code:

{{subst:badfairuse}}

On the User talk page of the main contributor(s) to the page, replacing PageName with the name of the page being marked for deletion, and CurrentTag with the name of the image copyright tag used on the image. This will display the following user warning template:

== [[:{{{1}}}]] යන ලිපිය ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම==

එය කඩිනමින් විකිපීඩියාව, වෙතින් මකාදැමිය යුතු ලෙස ඉල්ලා: [[:{{{1}}}]] මත ඒ ටැගය තැන්පත් කර ඇත. එය පැහැදිලිව අවලංගු බලපත්‍රය ටැගය සමග නිදහස් නොවන ගොනු නිසා මෙය, ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානය වගන්තිය F7 යටතේ වැටී ඇති බවත්; එය වෙනත් ආකාරයකින් නො-නිදහස් අන්තර්ගතය නිර්ණායක සමහර කොටසක් සමඟ අසමත් වෙයි. එසේම ඔබට ගොනුව සාධාරණ භාවිත මාර්ගෝපදේශ යටතේ භාවිතා කළ හැක. ප්‍රකාශයට වලංගු ටැගය සොයා ගත හැකි නම්, ඒ ටැගය වර්තමාන ටැගය කරන්න. එවැනි ටැගය පවතී නම්, මෙම ගොනුවේ සාධාරණ භාවිතය මොනවායින් කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් සමග එක්ව, {{නො-නිදහස් සාධාරණ භාවිතය}} ටැගය කරුණාකර එක් කරන්න. ගොනුව මකා දැමීම සිදු කර තිබේ නම්, ඔබට නැවත එය උඩුගත කළ හැකි, නමුත් එය මත නිවැරදි ටැගය එක් කරන්න.

ඉහත හේතුව පදනම් කොට ගනිමින් මෙම ලිපිය මකාදැමිය නොයුතු යැයි ඔබ සිතනවානම්, [[:{{{1}}}|එම පිටුව මත]] වූ මෙය ඉක්මන් මකාදැමීම නොකලයුතු බව පැවසීමට මෙතන ඔබන්න යනුවෙන් සළකුණු කල බොත්තම ක්ලික් කොට ඔබට මෙම යෝජනාවට විරුද්ධ විය හැකියි. මෙම පිටුව මකානොදැමිය යුතු යැයි ඔබ විශ්වාසකරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කිරීමට එය ඔබට අවස්ථාවක් ලබා දෙනු ඇත. කෙසේනමුදු, පිටුවක් ඉක්මන් මකාදැමීමේ යෝජනාව යටතේ වරක නම්කිරීමෙන් අනතුරුව, එය ප්‍රමාදයකින් තොරව ඕනෑම මොහොතකදී මකාදැමීමට ලක්විය හැකි බව අවධාරණයට ගන්න. කරුණාකර පිටුව මත වූ ඉක්මන් මකාදැමීමේ යෝජනාව සහිත ටැගය ඔබ විසින් ඉවත් නොකිරීමටද වගබලා ගන්න. එසේම විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ලිපියට වැඩිදුර තොරතුරු එකතු කිරීමට ඔබ අදහස් කරන්නේනම් ඒ සඳහා පසුබට නොවන්න.

See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Db-f7&oldid=158287" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි