විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:ට්වින්ක්ල්

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
(විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Twinkle වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

mw.util.jsMessage[සංස්කරණය]

Hi, Twinkle uses mw.util.jsMessage() to show the user an error message. This function was deprecated in 2012, and will soon not be working. There's a migration guide that explains how to use mw.notify instead. See phab:T193901 for more information. This isn't a big issue. /Johan (WMF) (talk) 09:11, 26 නොවැම්බර් 2018 (යූටීසී)[reply]