සැකිල්ල:රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍යය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍යය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Russia (Kremlin.ru).svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිතික කම අගය අර්ථය
අන්වර්ථය රුසියානු අධිරාජ්‍යය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (රුසියානු අධිරාජ්‍යය)
අන්වර්ථ කෙටි නාමය රුසියාව නිදසුනක් ලෙසින්, අන්වර්ථය යන්න වක්‍රෝත්තිහරණ ලිපි නාමයක්, විකිබැඳිය සඳහා භාවිතා කල යුතු (විකල්ප) සංදර්ශන නාමය
ධජ අන්වර්ථය Flag of Russia (Kremlin.ru).svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Russia (Kremlin.ru).svg, ඉහළ දකුණෙහි පෙන්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පත ධජ රූපය (40පික්) රූප නාමය
1858 Romanov Flag.svg Romanov Flag.svg
1914 Flag of Russian Empire for private use (1914–1917).svg Flag of Russia (1914–1917).svg


නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය|රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය}} → {{රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය

| රටේ ධජය2 | name = රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය | variant = | size = }}

  • {{ධජනිරූපකය|රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය}} → {{රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය|ධජනිරූපකය/අරටුව|variant=|size=}}
  • {{ධජයරට|රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය}} → {{රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය

| රට ධජයරට2 | variant = | size = | name = }}

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය|1858}} → {{රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය

| රටේ ධජය2 | name = රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය | variant = 1858 | size = }}

  • {{ධජනිරූපකය|රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය|1858}} → {{රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්Str_index/getchar - Unknown code "*රටේ දත්ත රුසියානු අධිරාජ්‍*"යය|ධජනිරූපකය/අරටුව|variant=1858|size=}}