සැකිල්ල:රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the United Kingdom.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය)
කෙටි නම අන්වර්ථය එක්සත් රාජධානිය නිදසුනක් ලෙසින්, අන්වර්ථය යන්න වක්‍රෝත්තිහරණ ලිපි නාමයක්, විකිබැඳිය සඳහා භාවිතා කල යුතු (විකල්ප) සංදර්ශන නාමය
ධජ අන්වර්ථය Flag of the United Kingdom.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the United Kingdom.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
සිවිල්Civil Ensign of the United Kingdom.svgCivil Ensign of the United Kingdom.svg
රජයGovernment Ensign of the United Kingdom.svgGovernment Ensign of the United Kingdom.svg
RFABritish-Royal-Fleet-Auxiliary-Ensign.svgBritish-Royal-Fleet-Auxiliary-Ensign.svg
නාවිකNaval Ensign of the United Kingdom.svgNaval Ensign of the United Kingdom.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

  • {{ නාවික හමුදාව |මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය}} රාජකීය නාවික හමුදාව
  • {{ ධජනිරූපකය |මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය| නාවික }}මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය

සැකිල්ල:ගුවන් හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි ගුවන් හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

  • {{ ගුවන් හමුදාව |මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය}} Royal Air Force
  • {{ ධජනිරූපකය |මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය| ගුවන් හමුදාව }}මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය

සැකිල්ල:යුධ හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි යුධ හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

  • {{ යුධ හමුදාව |මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය}} British Army
  • {{ ධජනිරූපකය |මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය| යුධ හමුදාව }}මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
UKGBI (නරඹන්න) UKGBIFlag of the United Kingdom.svg එක්සත් රාජධානිය

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:


සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානිය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified