සැකිල්ල:රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Union flag 1606 (Kings Colors).svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය)
කෙටි නම අන්වර්ථය මහා බ්‍රිතාන්‍යය නිදසුනක් ලෙසින්, අන්වර්ථය යන්න වක්‍රෝත්තිහරණ ලිපි නාමයක්, විකිබැඳිය සඳහා භාවිතා කල යුතු (විකල්ප) සංදර්ශන නාමය
ධජ අන්වර්ථය Union flag 1606 (Kings Colors).svg රූප නාමය (ගොනුව:Union flag 1606 (Kings Colors).svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
නිල්Blue Ensign of Great Britain (1707-1800).svgBlue Ensign of Great Britain (1707-1800).svg
රතුRed Ensign of Great Britain (1707-1800).svgRed Ensign of Great Britain (1707-1800).svg
නාවිකNaval Ensign of Great Britain (1707-1800).svgNaval Ensign of Great Britain (1707-1800).svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

  • {{ නාවික හමුදාව |මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය}} රාජකීය නාවික හමුදාව
  • {{ ධජනිරූපකය |මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය| නාවික }}මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්


සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:


සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified