සැකිල්ල:රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍යය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the United Kingdom.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය එක්සත් රාජධානිය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (එක්සත් රාජධානිය)
කෙටි නම අන්වර්ථය මහා බ්‍රිතාන්‍යය නිදසුනක් ලෙසින්, අන්වර්ථය යන්න වක්‍රෝත්තිහරණ ලිපි නාමයක්, විකිබැඳිය සඳහා භාවිතා කල යුතු (විකල්ප) සංදර්ශන නාමය
ධජ අන්වර්ථය Flag of the United Kingdom.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the United Kingdom.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
GBR (නරඹන්න) GBRFlag of the United Kingdom.svg මහා බ්‍රිතාන්‍යය
මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උ.අ. (නරඹන්න) මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උ.අ.Flag of the United Kingdom.svg මහා බ්‍රිතාන්‍යය

නිදර්ශන භාවිතයන්


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

එක්සත් රාජධානිය බොහෝ විට මහා බ්‍රිතාන්‍යය ලෙසින් හැඳින්වෙන ක්‍රීඩාව-බැඳි අවස්ථාවන්හිදී මෙම සැකිල්ල භාවිතා වෙතැයි බලාපොරොත්තු වෙයි. ක්‍රීඩාව හා නොබැ‍ඳෙන ආශ්‍රිතයන්හිදී කරුණාකර සැකිල්ල:රටේ දත්ත එක්සත් රාජධානිය භාවිතා කරන්න.

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව (IOC) සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංවිධානය (ISO) යන දෙකම විසින් මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්තය සඳහා GBR යන අකුරු-තුනෙහි රටේ කේතය භාවිතා කරයි. කෙසේවෙතත්, UK යන අකුරු-දෙනෙහි රටේ කේතය බොහෝ විට භාවිතා වන්නේ එක්සත් රාජධානිය සඳහා කෙටි නමක් වශයෙනි. එබැවින්, සැකිල්ල:රටේ දත්ත GBR යන්න මෙම සැකිල්ලට (ක්‍රීඩාව-බැඳි භාවිතා සඳහා) අන්වර්ථ යළියොමුවක් වන අතර, සැකිල්ල:රටේ දත්ත UK යන්න "එක්සත් රාජධානිය" සැකිල්ලට අන්වර්ථ යළියොමුව වෙයි.

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

see the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍යය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified