සැකිල්ල:රටේ දත්ත නාසි ජර්මනිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත නාසි ජර්මනිය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of German Reich (1935–1945).svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය නාසි ජර්මනිය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (නාසි ජර්මනිය)
කෙටි නම අන්වර්ථය ජර්මනිය නිදසුනක් ලෙසින්, අන්වර්ථය යන්න වක්‍රෝත්තිහරණ ලිපි නාමයක්, විකිබැඳිය සඳහා භාවිතා කල යුතු (විකල්ප) සංදර්ශන නාමය
ධජ අන්වර්ථය Flag of German Reich (1935–1945).svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of German Reich (1935–1945).svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
1933Flag of the German Reich (1933–1935).svgFlag of the German Reich (1933–1935).svg
1933nFlag of the NSDAP (1920–1945).svgFlag of the NSDAP (1920–1945).svg
නාවිකWar Ensign of Germany 1938-1945.svgWar Ensign of Germany 1938-1945.svg
යුද්ධ හමුදාවWar Ensign of Germany 1938-1945.svgWar Ensign of Germany 1938-1945.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

  • {{ නාවික හමුදාව |නාසි ජර්මනිය}} ක්‍රීග්ස්මරීනා
  • {{ ධජනිරූපකය |නාසි ජර්මනිය| නාවික }}නාසි ජර්මනිය

සැකිල්ල:ගුවන් හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි ගුවන් හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

  • {{ ගුවන් හමුදාව |නාසි ජර්මනිය}} ලුෆ්ටාෆර්
  • {{ ධජනිරූපකය |නාසි ජර්මනිය| ගුවන් හමුදාව }}නාසි ජර්මනිය

නිදර්ශන භාවිතයන්

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|නාසි ජර්මනිය|1933}} නාසි ජර්මනිය
  • {{ධජනිරූපකය|නාසි ජර්මනිය|1933}}නාසි ජර්මනිය


සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:


සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත නාසි ජර්මනිය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified