සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජර්මනිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ජර්මනිය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Germany.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ජර්මනිය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ජර්මනිය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Germany.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Germany.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
අධිරාජ්‍යයFlag of the German Empire.svgFlag of the German Empire.svg
වෛමාර්Flag of Germany (2-3).svgFlag of Germany (2-3).svg
1933National flag of Germany 1933-1935.svgNational flag of Germany 1933-1935.svg
නාසිFlag of Germany 1933.svgFlag of Germany 1933.svg
EUAFlag of Germany-1960-Olympics.svgFlag of Germany-1960-Olympics.svg
නාවිකNaval ensign of Germany.svgNaval ensign of Germany.svg

හමුදා පතාකයන්

සැකිල්ල:නාවික හමුදාව සමග භාවිතා කල හැකි නාවික හමුදා පතාක ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් මෙම සැකිල්ලට ඇතුලත් වේ:

යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
DEU (නරඹන්න) DEUFlag of Germany.svg ජර්මනිය
GER (නරඹන්න) GERFlag of Germany.svg ජර්මනිය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ජර්මනිය}} ජර්මනිය
  • {{ධජනිරූපකය|ජර්මනිය}}ජර්මනිය

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ජර්මනිය|අධිරාජ්‍යය}} ජර්මනිය
  • {{ධජනිරූපකය|ජර්මනිය|අධිරාජ්‍යය}}ජර්මනිය

යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

එක් එක් ජර්මානු ජනපද දහසය සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත බාඩන්-වෙටම්බර්ක්  බාඩන්-වෙටම්බර්ක්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බැවේරියාව  බැවේරියාව
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බර්ලිනය  බර්ලිනය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බ්‍රැන්ඩන්බර්ග්  බ්‍රැන්ඩන්බර්ග්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බ්‍රෙමන්  බ්‍රෙමන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හැම්බර්ග්  හැම්බර්ග්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හෙස්  හෙස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පහළ සැක්සනිය  පහළ සැක්සනිය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මෙක්ලන්බර්ක්-ෆෝපොමන්  මෙක්ලන්බර්ක්-ෆෝපොමන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෝර්ත් රයින්-වෙස්ට්ෆාලන්  නෝර්ත් රයින්-වෙස්ට්ෆාලන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත රයින්ලන්ඩ්-පැලටිනේට්  රයින්ලන්ඩ්-පැලටිනේට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාලන්ඩ්  සාලන්ඩ්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සැක්සනිය  සැක්සනිය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සැක්සන්-ඇන්හෝල්ට්  සැක්සන්-ඇන්හෝල්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ස්කීලිස්විග්-හොල්ස්ටයින්  ස්කීලිස්විග්-හොල්ස්ටයින්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත තුවරින්ගියා  තුවරින්ගියා

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ජර්මනිය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified