සැකිල්ල:රටේ දත්ත චෙක් ජනරජය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත චෙක් ජනරජය යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of the Czech Republic.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය චෙක් ජනරජය ප්‍රධාන ලිපි නාමය (චෙක් ජනරජය)
ධජ අන්වර්ථය Flag of the Czech Republic.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of the Czech Republic.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)


යළි-යොමුවීම් අන්වර්ථයන්

මෙම සැකිල්ල අන්වර්ථ නාමයක් අනුසාරයෙන්ද භාවිතා කල හැක (මෙම සැකිල්ලට යළි-යොමුවීමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්):
අන්වර්ථ නාමය {{ ධජය|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය {{ ධජයරට|අන්වර්ථය}} ප්‍රතිදානය
CZE (නරඹන්න) CZEFlag of the Czech Republic.svg චෙක් ජනරජය

නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| චෙක් ජනරජය}} චෙක් ජනරජය
  • {{ධජනිරූපකය|චෙක් ජනරජය}}චෙක් ජනරජය


යළියොමුවීම් අන්වර්ථයක් භාවිතා කිරීම

සබැඳි සැකිලි

පහත දැක්වෙන, රටේ දත්ත සැකිලි පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න:

වෙනත් තොරතුරු

චෙක් ජනරජයෙහි ප්‍රදේශ දහතුන සහ අගනුවර ප්‍රාග් යන එක එකක් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි :

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්‍රාග්  ප්‍රාග්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මධ්‍යම බොහීමියානු ප්‍රදේශය  මධ්‍යම බොහීමියානු ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු බොහීමියානු ප්‍රදේශය  දකුණු බොහීමියානු ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ප්ලසෙන් ප්‍රදේශය  ප්ලසෙන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කර්ලොවි වරි ප්‍රදේශය  කර්ලොවි වරි ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උස්ටි නඩ් ලබෙම් ප්‍රදේශය  උස්ටි නඩ් ලබෙම් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිබරෙත් ප්‍රදේශය  ලිබරෙත් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හර්ඩෙස් ක්‍රාලොවේ ප්‍රදේශය  හර්ඩෙස් ක්‍රාලොවේ ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත පර්ඩුබිත්ස ප්‍රදේශය  පර්ඩුබිත්ස ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔලොමවුත්ස් ප්‍රදේශය  ඔලොමවුත්ස් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත මොරවියන්-සිලෙසියන් ප්‍රදේශය  මොරවියන්-සිලෙසියන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු මොරවියන් ප්‍රදේශය  දකුණු මොරවියන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ස්ලීන් ප්‍රදේශය  ස්ලීන් ප්‍රදේශය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත විසචිනා ප්‍රදේශය  විසචිනා ප්‍රදේශය

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත චෙක් ජනරජය සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified