සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටස්කනි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ටස්කනි යනු සෘජු ලෙසින් අන්තඃකරණය කිරීම රිසි නොවන අභ්‍යන්තර දත්ත රුවනයකි. එය ධජය, ධජනිරූපකය, සහ එවැනි අනෙකුත් සැකිලි විසින් වක්‍ර අයුරින් භාවිත කෙරෙයි.

Flag of Tuscany.svg

සම්මත පරාමිතීන්

පරාමිති නම අගයඅර්ථය
අන්වර්ථය ටස්කනි ප්‍රධාන ලිපි නාමය (ටස්කනි)
ධජ අන්වර්ථය Flag of Tuscany.svg රූප නාමය (ගොනුව:Flag of Tuscany.svg, දකුණේ දක්වා ඇත)

ධජ ප්‍රභේද්‍යයන්

නම් පතධජ රූපය (40px)රූප නාමය
මෙඩිසිBandiera del granducato di Toscana (1562-1737 ).pngBandiera del granducato di Toscana (1562-1737 ).png
හබස්බර්ග්State flag simple of the Grand Duchy of Tuscany.svgState flag simple of the Grand Duchy of Tuscany.svg
1848Flag of the Grand Duchy of Tuscany (1848).gifIt tosc2.gif


නිදර්ශන භාවිතයන්

  • {{ධජය| ටස්කනි}} ටස්කනි
  • {{ධජනිරූපකය|ටස්කනි}}ටස්කනි

ධජ ප්‍රභේද්‍යයක් භාවිතා කරමින්

  • {{ධජය|ටස්කනි|මෙඩිසි}} ටස්කනි
  • {{ධජනිරූපකය|ටස්කනි|මෙඩිසි}}ටස්කනිවෙනත් තොරතුරු

සැකිලි දත්ත

මෙය වනාහී දෘශ්‍යසංස්කාරකය සහ අනෙකුත් මෙවලම් විසින් භාවිතා කෙරෙන මෙම සැකිල්ල සහා වන සැකිලිදත්ත ප්‍රලේඛනය වෙයි.

See the monthly error report for this template.

රටේ දත්ත ටස්කනි සඳහා සැකිලි දත්ත

මෙම සැකිල්ල සෘජු ලෙසින් භාවිත නොකල යුතු වෙයි. සැකිල්ල:ධජය සහ සැකිල්ල:ධජනිරූපකය වැනි ධජ සැකිලි විසින් එය සෘජු නොවන අයුරින් එය භාවිතා කෙරෙයි. ධජ සැකිලි සහ විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘතිය ධජ සැකිල්ල හී සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා ප්‍රවර්ගය:ධජ සැකිලි පද්ධතිය බලන්න.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified