සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/2009-03-09

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ටාගුස් නදිය
ටාගස් නදිය

මෙහි පෙනෙන ටාගස් නදිය ලෝක උරුම ලැයිස්තු ගත නගරයක් වන ස්පාඤ්ඤයේහි, ටොලේඩෝ හරහා ගලා යයි. It is the longest river on the අයිබීරියානු අර්ධද්වීපය at 1,038 කිමී[convert: unknown unit]. It begins its journey in the Albarracín mountains in Spain, and follows a very constricted course for much of its length before reaching the Atlantic Ocean in පෘතුගාලය.

Photo credit: David Iliff
අධිලේඛනතවත් තෝරාගත් සේයාරු...