සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
[[|←]] {{{Country_adj}}} {{{Number}}} පාර්ලිමේන්තුව [[|→]]
{{{AlternativeName}}}
ජ්‍යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්
කථානායක {{{Speaker}}}
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ
කාරක සභා සභාපති
{{{DeputySpeaker}}}
කාරක සභා
නියෝජ්‍ය සභාපති
{{{DeputyChairman}}}
අග්‍රාමාත්‍යය {{{PrimeMinister}}}
විපක්ෂ නායක {{{LeaderoftheOpposition}}}
සභා නායක {{{LeaderoftheHouse}}}
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක {{{ChiefGovernmentWhip}}}
විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක {{{ChiefOppositionWhip}}}
ප්‍රධාන දිනයන්
නාමයෝජනා භාර දීම {{{Nomination}}}
මැතිවරණය {{{Election}}}
පළමු රැස්වීම {{{FirstMeeting}}}
විසුරුවාහැරීම
කාලසීමාව
සැසි
{{{SessionNumber1}}}: {{{SessionStart1}}} – {{{SessionEnd1}}}
www.parliament.lk