සාකච්ඡාව:බ්‍රිතාන්‍ය දූපත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බ්‍රිතාන‍‍ය කියන්නෙ එංගලන්තය, වේල්සය හා ස්කොට්ලන්තය යන ප්‍රදේශවල එකතුවකි.

එක්සත් රාජධානිය යනු බ්‍රිතාන‍ය හා උතුරු අයර්ලන්තයේ වර්ග සැතපුන් 5400 සමග ප්‍රදේශයටයි