බ්‍රිතාන්‍ය දූපත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බ්‍රිතාන්‍ය දූපත් රතු පැහැයෙන් දක්වා ඇති සිතියමක්.

එක්සත් රාජධානියෙහි නීතියට අන්තර්ගතව සැළකූ කල බ්‍රිතාන්‍ය දූපත් යන පදයෙන් අදහස් වන්නේ 1889 සිට පහත දැක්වෙන රාජ්‍යයන් සතර සාමුහිකව හැඳින්වූ නාමයයි:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්‍රිතාන්‍ය_දූපත්&oldid=110924" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි