සාකච්ඡාව:ජාතීන්ගේ සංගමය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සාමාජිකයකු කිව්වම යක්ෂ සාමාජිකයෙක් බව තමයි ඒත්තු යන්නේ. හරි වචනය සාමාජිකයෙකු විය යුතුයි. --- එළහරකා (talk) 06:05, 3 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

නිරවද්‍යිතයි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 07:06, 9 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)