පරිශීලක සාකච්ඡාව:එළහරකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හලෝ එලෝ...

මට පේන්නේ උඹ වැඩකාරයෙක් වගෙයි. කලින් වැඩ කරලා තියෙනවද? පානිය දාන්න එපා. මට කියලා දීපන්. මම් දන්නේ සාකච්ඡා පිටුවල වැඩ විතරයි. --193.41.170.225 06:58, 3 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]