සාකච්ඡාව:ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරණය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

මෙම ලිපියේ අන්තර්ගතය ශීර්ෂයට ගැළපේ. ලිපිය මකා දැමීම අනවශ්‍යයි. සංවර්ධනය කළ හැකි ලිපියකි.    | අනංගයා | සංවාදය​ | 07:00, 16 ජූලි 2016 (යූටීසී)[reply]

නිවැරදි සිංහල නම මේකම ද? --Lee (talk) 06:23, 8 මැයි 2017 (යූටීසී)[reply]