සාකච්ඡාව:අම්ල-භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

භෂ්ම vs භස්ම[සංස්කරණය]

මෙතැන තෙරුමට හරි යෙදුම භෂ්ම ද? භස්ම ද? --Lee (talk) 04:47, 3 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)

නිවැරැදි ‌‌‌යෙදුම භෂ්ම වෙයි. ---Shwetha (talk) 06:34, 3 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)
ස්තූතියි!--Lee (talk) 07:46, 3 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)