ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, කොළඹ 09

විකිපීඩියා වෙතින්
ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, කොළඹ 09
ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයේ නිල ලාංඡනය.
පාසලේ නිල ලාංඡනය
Location
Map
දෙමටගොඩ පාර, දෙමටගොඩ, කොළඹ

ඛණ්ඩාංක6°55′51″N 79°52′25″E / 6.930783°N 79.873618°E / 6.930783; 79.873618ඛණ්ඩාංක: 6°55′51″N 79°52′25″E / 6.930783°N 79.873618°E / 6.930783; 79.873618
තොරතුරු
වර්ගයHigh school
ආදර්ශ පාඨයBe a Man
ආරම්භ කලේJanuary 16, 1939 (January 16, 1939)
පාසල් දිස්ත්‍රික්කයකොළඹ
ශ්‍රේණි1 - 13
වර්ණ(ය)තද නිල්, අාකාස නිල් සහ සුදු
වෙබ් අඩවියstjohns.sch.lk