ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 43 කි. එ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ 19 ක් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ 13 ක් සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ 11 ක් ලෙසය.


අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]