ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ආර්යා ලයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නම රුව ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය ජනාධිපති උපත මරණය වෙනත් කරුණු
සීලවතී ගොපල්ලව
(රඹුක්වැල්ල)
1972 මැයි 22 විලියම් ගොපල්ලව
එලීනා ජයවර්ධන
(රූපසිංහ)
1978 පෙබ 4 1989 ජන 2 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන
හේමා ප්‍රේමදාස
(වික්‍රමතුංග)
රණසිංහ ප්‍රේමදාස
තනතුර පැවතියේද යන්න අපැහැදිලිය ඩී.බී. විජේතුංග සාම්ප්‍රදායික සිංහල විවාහයක් බැවින් තනතුර පැවතියේද යන්න අපැහැදිලිය
තනතුර නොපැවතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග
ශිරන්ති රාජපක්ෂ
(වික්‍රමසිංහ)
2005 නොවැ 19 2014 ජන 9 මහින්ද රාජපක්ෂ
ජයන්ති පුෂ්පකුමාරි 2014 ජන 9 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන