පරිශීලක හිමිකම් කළමනාකරණය

පරිශීලක කණ්ඩායම් කළමනාකරණය කරන්න  
View user groupsViewing user groups of user BuddhikaW88 (සාකච්ඡාව | දායකත්ව)

ඉදිරි කාණ්ඩයන්හි සාමාජිකයෙකි: ස්වයං මුර සංචාරකයන්

මෙහි ව්‍යංග්‍ය සාමාජීක: ස්වයංක්‍රීයව-චිරස්ථිතවූ පරිශීලකයෝ

පරිශීලක හිමිකම් සටහන

  • 07:03, 11 අප්‍රේල් 2023 Lee සාකච්ඡාව දායකත්ව changed group membership for BuddhikaW88 from (කිසිවක් නොමැත) to ස්වයං මුර සංචාරකයා ([https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%3A%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB_%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F_%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A%2F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%82_%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BB_%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F&diff=544662&oldid=544518&diffmode=source#BuddhikaW88 ඉල්ලීම])
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:පරිශීලක_හිමිකම්/BuddhikaW88" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි