විශ්වවිද්‍යාල

විකිපීඩියා වෙතින්

විශ්වවිද්‍යාල යනු උසස් අධ්‍යාපනය සහ පර්යේෂණය කරන අතර සියලුම ශාස්ත්‍රාලීය උපාධීන් ප්‍රදානය කිරීමට හැකියාව ඇති අධ්‍යයනායතනවේ.

Representation of a university class, 1350s.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විශ්වවිද්‍යාල&oldid=360415" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි