විකිපීඩියා:සංස්කරණ යුද්ධ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය විකිපීඩියා ව්‍යාපෘති පිටුවකි.

සංස්කරණ යුද්ධයට විසඳුම මෙය නොවේ

සංස්කරණ යුද්ධ ඍණාත්මක දෙයකි.[සංස්කරණය]

  • ඵලදායක යමක් කිරීමට ඇති කාලය විනාශ වේ.
  • සංස්කරණ යුද්ධයක් කිරීම එම පරිශීලකයන් ගේ නමට කැළලකි.
  • අනෙක් පරිශීලකයන්ට දායකවීමට බාධා ඇති වේ.
  • සංස්කරණ ඉතිහාසය අනවශ්‍ය ලෙස දික් ගැස්සෙයි.
  • සෑම සංස්කරණයකට ම පරිගණක​ දෘඩාංග සම්පත් වැය වීමක් සිදු වේ.

සංස්කරණ යුද්ධවලින් තොරව ගැටුම් නිරාකරණය​[සංස්කරණය]

අදාළ මූලාශ්‍ර ආශ්‍රය කරමින් කරුණු සොයමින් එකට එකතු වී වැඩ කිරීමයි සංස්කරණ යුද්ධයට විසඳුම​
  • යම් සංස්කරණයක් ගැන ගැටළුවක් වේ නම් පළමුව අදාළ සංස්කාරකවරයා සමඟ සංවාදයක් අරඹන්න​.
  • එම විෂය සම්බන්ධ මූලාශ්‍ර පරිශීලනය කරන්න​.
  • අනෙක් පරිශීලකයන් ගේ අදහස් විමසන්න​.
  • ආවේගවලින් තොර වී චිත්ත සමාධියෙන් සංස්කරණයේ යෙදෙන්න​.

වාසනාවකට පෙර මෙතෙක් කල් සිංහල විකිපීඩියාවේ සංස්කරණ යුද්ධ දුලභ දෙයක් විය​.

සංස්කරණ ප්‍රතිවර්තනය ගැන ප්‍රතිපත්ති[සංස්කරණය]

මේ ගැන සිංහල විකිපීඩියා ප්‍රජාව ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවන් සකසා ගැනීමට කාලය පැමිණ ඇත​.