විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මාර්තු 16

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මාර්තු 16:

අනුර බණ්ඩාරනායක

  • 2008 - ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥ අනුර බණ්ඩාරනායක, අභාවය.
  • 1997 - ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව දියත්කිරීම.

    තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 15 මාර්තු 16 මාර්තු 17