විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ජනවාරි 14

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජනවාරි 14: නව වසර (ජූලියානු දින දසුන);

ශාන්ත ජුසේ වාස් තුමා

  • 2015ශාන්ත ජුසේ වාස් තුමා, ශුද්ධවරයට එසවීම.
  • 1976 – ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවුණු අග්‍රගණ්‍ය කලාකරුවෙකු වන මහගම සේකර, උපත.
  • 1977පීටර් ෆින්ච්, අභාවය.

    තවත් සිදුවීම්: ජනවාරි 13 ජනවාරි 14 ජනවාරි 15