විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (technical)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කෝපි කඩේ: ප්‍රතිපත්තිතාක්ෂණිකයෝජනා (ප්‍රස්ථීතික)පරීක්ෂණාගාරයඅනෙකුත්
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට
Editing news n.3-2016[සංස්කරණය]

Sorry for the delay in delivering this newsletter!


Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

VisualEditor
Did you know?
Did you know that you can easily re-arrange columns and rows in the visual editor?
Screenshot showing a dropdown menu with options for editing the table structure


Select a cell in the column or row that you want to move. Click the arrow at the start of that row or column to open the dropdown menu (shown). Choose either "Move before" or "Move after" to move the column, or "Move above" or "Move below" to move the row.

You can read and help translate the user guide, which has more information about how to use the visual editor.

Since the last newsletter, the VisualEditor Team has mainly worked on a new wikitext editor. They have also released some small features and the new map editing tool. Their workboard is available in Phabricator. You can find links to the list of work finished each week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their current priorities are fixing bugs, releasing the 2017 wikitext editor as a beta feature, and improving language support.

Recent changes[සංස්කරණය]

 • You can now set text as small or big.[1]
 • Invisible templates have been shown as a puzzle icon. Now, the name of the invisible template is displayed next to the puzzle icon.[2] A similar feature will display the first part of hidden HTML comments.[3]
 • Categories are displayed at the bottom of each page. If you click on the categories, the dialog for editing categories will open.[4]
 • At many wikis, you can now add maps to pages. Go to the Insert menu and choose the "Maps" item. The Discovery department is adding more features to this area, like geoshapes. You can read more at mediawiki.org.[5]
 • The "Save" button now says "Save page" when you create a page, and "Save changes" when you change an existing page.[6] In the future, the "පිටුව සුරකින්න" button will say "පිටුව පළ කරන්න". This will affect both the visual and wikitext editing systems. More information is available on Meta.
 • Image galleries now use a visual mode for editing. You can see thumbnails of the images, add new files, remove unwanted images, rearrange the images by dragging and dropping, and add captions for each image. Use the "Options" tab to set the gallery's display mode, image sizes, and add a title for the gallery.[7]

Future changes[සංස්කරණය]

The visual editor will be offered to all editors at the remaining 10 "Phase 6" Wikipedias during the next month. The developers want to know whether typing in your language feels natural in the visual editor. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. This will affect several languages, including Thai, Burmese and Aramaic.

The team is working on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will look like the visual editor and be able to use the citoid service and other modern tools. This new editing system may become available as a Beta Feature on desktop devices in October 2016. You can read about this project in a general status update on the Wikimedia mailing list.

Let's work together[සංස්කරණය]

 • If you aren't reading this in your preferred language, then please help us with translations! Subscribe to the Translators mailing list or contact us directly, so that we can notify you when the next issue is ready. Thank you!

Elitre (WMF) 21:23, 17 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)[reply]

භූ පිහිටු ඛණ්ඩාංක[සංස්කරණය]

ලිපි වල තොරතුරුකොටුව හී භූ පිහිටු ඛණ්ඩාංක (coordinates) දැක්වෙන ස්ථානයෙහි මෙවන් දෝෂ පණිවුඩයක් දිස්වේ. '''{{ #coordinates: }}: cannot have more than one primary tag per page''' මේ සම්බන්ධ අවබෝධය ඇති පරිශිලකවරයෙකුට එම දෝෂය නිවැරදි කිරීමට උත්සාහ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි--L Manju (talk) 05:55, 8 මාර්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

මේ ප්‍රශ්නය තාම තියෙනවා ද? --Lee (talk) 16:16, 13 මැයි 2017 (යූටීසී)[reply]

Overview යන ඉංග්‍රීසි පදය සිංහලයට පෙරැලීම[සංස්කරණය]

"Overview" යන ඉංග්‍රීසි පදය සිංහලයට පෙරැලීමේදී පළපුරුදු සහ ආධුනික පරිශීලකයෝ කිහිප දෙනෙක්ම එය "දල විශ්ලේෂණය" ලෙසින් පෙරලන බව දුටිමි. "සමාලෝචනය" යන්න වඩා සුදුසු බව දකිමි. --- Shwetha (talk) 01:57, 10 අප්‍රේල් 2017 (යූටීසී)[reply]

දළ විශ්ලේෂණය යනු යාන්ත්‍රික යෙදුමක්. එය නිර්මාණශීලී යෙදුමක් නොවෙයි. ඔබ ඒ ගැන අවධානය යොමුකිරීම ගැන තුති. නමුත් සමාලෝචනය යන්න conclusion යන්නෙහි අරුත ලෙසින් ද යොදා තිබෙනවා. මා සිතන්නේ සමස්ථාවලෝකනය යන යෙදුම වඩා සුදුසු බවයි. over view යනු සමස්තය අවලෝකනය කිරීමයි. විදහා දැක්වීමයි.

--Sasithmadu (talk) 01:28, 28 මැයි 2018 (යූටීසී)[reply]

Editing News #1—2017[සංස්කරණය]

18:06, 12 මැයි 2017 (යූටීසී)

New notification when a page is connected to Wikidata[සංස්කරණය]

Hello all,

(Please help translate to your language)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

Screenshot Echo Wikibase notification.png

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

Thank you! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes[සංස්කරණය]

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

Thank you! Lea Lacroix (WMDE) 08:33, 29 ජූනි 2017 (යූටීසී)[reply]

(wrong target page? you can fix it here)

Improvements coming soon to Recent Changes[සංස්කරණය]

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on 26 September, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Recent Changes. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature improves Special:RecentChanges and Special:RecentChangesLinked (and soon, Special:Watchlist – see below).

Based on a new design, it adds new features that ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

Concerning RecentChanges

Starting on 26 September, New Filters for Edit Review will become standard on Recent Changes. We have decided to do this release because of a long and successful Beta test phase, positive feedback from various users and positive user testing.

Some features will remain as Beta features and will be added later. Learn more about those different features.

If your community has specific concerns about this deployment or internal discussion, it can request to have the deployment to their wikis delayed to October 1, if they have sensible, consistent with the project, actionable, realistic feedback to oppose (at the development team's appreciation).

You will also be able to opt-out this change in your preferences.

Concerning Watchlists

Starting on September 19, the Beta feature will have a new option. Watchlists will have all filters available now on the Beta Recent Changes improvements.

If you have already activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽", you have no action to take. If you haven't activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽" and you want to try the filters on Watchlists, please go to your Beta preferences on September 19.

How to be ready

Please share this announcement!

Do you use Gadgets that change things on your RecentChanges or Watchlist pages, or have you customized them with scripts or CSS? You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please ping me if you have questions.

On behalf of the Global Collaboration team, Trizek (WMF) 15:27, 14 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)[reply]

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය 2017[සංස්කරණය]

2017 විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා සංවිධානයෙන් සහාය වන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. මෙවර විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සංවිධානය කිරීමට කරුණාකර ඔබේ සහාය ලබා දෙන්න.---Yasasuru (talk) 09:39, 25 ඔක්තෝබර් 2017 (යූටීසී)[reply]

Global preferences available for testing[සංස්කරණය]

Apologies for writing in English. Please help translate to your language.

Greetings,

Global preferences, a highly request feature in the 2016 Community Wishlist, is available for testing.

 1. Read over the help page, it is brief and has screenshots
 2. Login or register an account on Beta English Wikipedia
 3. Visit Global Preferences and try enabling and disabling some settings
 4. Visit some other language and project test wikis such as English Wikivoyage, the Hebrew Wikipedia and test the settings
 5. Report your findings, experience, bugs, and other observations

Once the team has feedback on design issues, bugs, and other things that might need worked out, the problems will be addressed and global preferences will be sent to the wikis.

Please let me know if you have any questions. Thanks! --Keegan (WMF) (talk) 00:24, 27 පෙබරවාරි 2018 (යූටීසී)[reply]

Editing News #1—2018[සංස්කරණය]

20:56, 2 මාර්තු 2018 (යූටීසී)

Notification from edit summary[සංස්කරණය]

Sinhala[සංස්කරණය]

Gata alapili dheka

We need your feedback to improve Lua functions[සංස්කරණය]

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias[සංස්කරණය]

CKoerner (WMF) (talk) 21:38, 24 අප්‍රේල් 2018 (යූටීසී)[reply]

Wikitext highlighting out of beta[සංස්කරණය]

18:55, 4 මැයි 2018 (යූටීසී)

Improvements coming soon on Watchlists[සංස්කරණය]

Rc-beta-tour-welcome-ltr.gif

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on June 18, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Watchlists. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature is used by default on Special:RecentChanges, Special:RecentChangesLinked and as a Beta feature on Special:Watchlist.

Based on a new design, that feature adds new functions to those pages, to ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

About the release on Watchlists

Over 70,000 people have activated the New Filters beta, which has been in testing on Watchlist for more than eight months. We feel confident that the features are stable and effective, but if you have thoughts about these tools or the beta graduation, please let us know on the project talk page. In particular, tell us if you know of a special incompatibility or other issue that makes the New Filters problematic on your wiki. We’ll examine the blocker and may delay release on your wiki until the issue can be addressed.

The deployment will start on June 18 or on June 25, depending on the wiki (check the list). After the deployment, you will also be able to opt-out this change directly from the Watchlist page and also in your preferences.

How to be ready?

Please share this announcement!

If you use local Gadgets that change things on your Watchlist pages, or have a customized scripts or CSS, be ready. You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please share your questions and comments on the feedback page.

On behalf of the Collaboration team, Trizek (WMF) 13:14, 7 ජූනි 2018 (යූටීසී)[reply]

Update on page issues on mobile web[සංස්කරණය]

CKoerner (WMF) (talk) 20:58, 12 ජූනි 2018 (යූටීසී)[reply]

Reftoolbar[සංස්කරණය]

ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව තුළ ප්‍රභව කේත සංස්කාරකයට පිවිසුණු විට මෙවලම් තීරුවේ help යන්නට දකුණුපසින් cite යනුවෙන් දිස්වන ඈදුමක් ඇති අතර එමගින් පෝරමයක් පිරවීම මගින් ඉතා පහසුවෙන් මූලාශ්‍ර උපන්‍යාස කළ හැකි ය. Reftoolbar නම් මෙම මෙවලම අත්විදීමේ වරම සිංහල විකිපීඩියානුවන්ට දැනට නැති බවක් පෙනේ. මෙය සිංහල විකිපීඩියාවටද එක්කළ හැකි නම් ස්තූතිවන්ත වෙමි. මෙය සිදුකළ හැක්කේ පරිපාලකවරුන්ට පමණි. මෙතන බලන්න. --Sasithmadu (talk) 00:45, 19 ජූනි 2018 (යූටීසී)[reply]

YesY කළා --Lee (talk) 12:00, 19 ජූනි 2018 (යූටීසී)[reply]
දැන් මෙය දක්නට නොමැත්තේ ඇයි? Sasithmadu (talk) 02:26, 8 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]
@Sasithmadu: මොකක් හරි වෙනසක් වෙලා වාගේ. මට දැන් ඒ කොටස වෙනස් කරන්නත් බෑ. බලමු. --Lee (talk) 03:04, 8 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS[සංස්කරණය]

Enabling a helpful feature for Template editors[සංස්කරණය]

CKoerner (WMF) (talk) 21:28, 6 අගෝස්තු 2018 (යූටීසී)[reply]

Editing News #2—2018[සංස්කරණය]

14:17, 2 නොවැම්බර් 2018 (යූටීසී)

Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxes[සංස්කරණය]

මේක ගැන දන්න අපේ කෙනෙක් ඉන්නවා ද? --Lee (talk) 15:22, 24 ජූනි 2019 (යූටීසී)[reply]

Editing News #1—July 2019[සංස්කරණය]

18:32, 23 ජූලි 2019 (යූටීසී)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pages[සංස්කරණය]

11:12, 29 ඔක්තෝබර් 2019 (යූටීසී)

Google Code-In will soon take place again! Mentor tasks to help new contributors![සංස්කරණය]

Hi everybody! Google Code-in (GCI) will soon take place again - a seven week long contest for 13-17 year old students to contribute to free software projects. Tasks should take an experienced contributor about two or three hours and can be of the categories Code, Documentation/Training, Outreach/Research, Quality Assurance, and User Interface/Design. Do you have any Lua, template, gadget/script or similar task that would benefit your wiki? Or maybe some of your tools need better documentation? If so, and you can imagine enjoying mentoring such a task to help a new contributor, please check out mw:Google Code-in/2019 and become a mentor. If you have any questions, feel free to ask at our talk page. Many thanks in advance! --Martin Urbanec 07:28, 5 නොවැම්බර් 2019 (යූටීසී)[reply]

Siwiki email issue[සංස්කරණය]

Is fixed. See Phab:T249014. Posting here for visibility. Rehman 04:14, 3 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)[reply]

Editing news 2020 #1 – Discussion tools[සංස්කරණය]

19:25, 8 අප්‍රේල් 2020 (යූටීසී)

Editing news 2020 #2[සංස්කරණය]

20:33, 17 ජූනි 2020 (යූටීසී)

Editing news 2020 #3[සංස්කරණය]

12:55, 9 ජූලි 2020 (යූටීසී)

Improving the translation support for the Sinhalese Wikipedia[සංස්කරණය]

Sorry about not being able to write in Sinhalese. I hope someone can translate this!

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with potential to grow using translation as part of a new initiative.

Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.

Sinhalese Wikipedia editors have used Content translation to create more than four hundred articles. Given the size of the editing community, we think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Sinhalese Wikipedia and support new ways to translate.

As a first step, during the next weeks we plan to enable Content translation by default on the Sinhalese Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.

Please feel free to share any comment in this conversation thread.

Thanks! --අමිර් එ. අහරොනි (WMF) (talk) 13:28, 4 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)[reply]

Technical maintenance planed‬[සංස්කරණය]


Wikimania 2021: Individual Program Submissions[සංස්කරණය]

Wikimania logo with text 2.svg

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (talk) 04:18, 16 ජූනි 2021 (යූටීසී)[reply]

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2[සංස්කරණය]

14:14, 24 ජූනි 2021 (යූටීසී)

Coolest Tool Award 2021: Call for nominations[සංස්කරණය]

Coolest Tool Award 2021 square logo.svg

The third edition of the m:Coolest Tool Award is looking for nominations!

Tools play an essential role for the Wikimedia projects, and so do the many volunteer developers who experiment with new ideas and develop and maintain local and global solutions to support the Wikimedia communities. The Coolest Tool Award aims to recognize and celebrate the coolest tools in a variety of categories.

The awarded projects will be announced and showcased in a virtual ceremony in December. Deadline to submit nominations is October 27. More information: m:Coolest Tool Award. Thanks for your recommendations! -- SSethi (WMF) for the 2021 Coolest Tool Academy team 05:57, 19 ඔක්තෝබර් 2021 (යූටීසී)[reply]

Community Wishlist Survey 2022 is coming. Help us![සංස්කරණය]

The Community Wishlist Survey 2022 starts in less than two weeks (Monday 10 January 2022, 18:00 UTC). We, the team organizing the Survey, need your help.

Only you can make the difference

How many people will hear and read about the Survey in their language? How many will decide to participate? Will there be enough of you to vote for a change you would like to see? It all depends on you, volunteers.

Why are we asking?

 • We have improved the documentation. It's friendlier and easier to use. This will mean little if it's only in English.
 • Thousands of volunteers haven't participated in the Survey yet. We'd like to improve that, too. Three years ago, 1387 people participated. Last year, there were 1773 of them. We hope that in the upcoming edition, there will be even more. You are better than us in contacting Wikimedians outside of wikis. We have prepared some images to share. More to come.

What is the Community Wishlist Survey?

Community Wishlist Survey banner - translatable.svg

It's an annual survey that allows contributors to the Wikimedia projects to propose and vote for tools and platform improvements. Long years of experience in editing or technical skills are not required.

Thanks, and be safe and successful in 2022! SGrabarczuk (WMF) (talk) 03:15, 29 දෙසැම්බර් 2021 (යූටීසී)[reply]

Save the Date: Coolest Tool Award 2021: this Friday, 17:00 UTC[සංස්කරණය]

<languages />

Hello all,

The ceremony of the 2021 Wikimedia Coolest Tool Award will take place virtually on Friday 14 January 2022, 17:00 UTC.

This award is highlighting software tools that have been nominated by contributors to the Wikimedia projects. The ceremony will be a nice moment to show appreciation to our tool developers and maybe discover new tools!

Read more about the livestream and the discussion channels.

Thanks for joining! andre (talk) -08:02, 6 January 2022 (UTC)

Last two days for submitting proposals[සංස්කරණය]

Community Wishlist Survey Lamp.svg

Tomorrow is the last day for submitting proposals for the Community Wishlist Survey 2022.

Also, everyone is welcome to translate, promote, and discuss proposals. SGrabarczuk (WMF) (talk) 14:45, 22 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)[reply]

Rollout of the new audio and video player[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

Hello,

Over the next months we will gradually change the audio and video player of Wikis from Kultura to Video.js and with that, the old player won’t be accessible anymore. The new player has been active as a beta feature since May 2017.

The new player has many advantages, including better design, consistent look with the rest of our interface, better compatibility with browsers, ability to work on mobile which means our multimedia will be properly accessible on iPhone, better accessibility and many more.

The old player has been unmaintained for eight years now and is home-brewn (unlike the new player which is a widely used open source project) and uses deprecated and abandoned frameworks such as jQuery UI. Removing the old player’s code also improves performance of the Wikis for anyone visiting any page (by significantly reducing complexity of the dependency graph of our ResourceLoader modules. See this blog post.). The old player has many open bugs that we will be able to close as resolved after this migration.

The new player will solve a lot of old and outstanding issues but also it will have its own bugs. All important ones have been fixed but there will be some small ones to tackle in the future and after the rollout.

What we are asking now is to turn on the beta feature for the new player and let us know about any issues.

You can track the work in T100106

Thank you, Amir 17:59, 17 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)[reply]

Editing news 2022 #1[සංස්කරණය]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 18:55, 2 මැයි 2022 (යූටීසී)[reply]