විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ/2010/002

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Naming standards[සංස්කරණය]

Few hours after I started the article "දි.මු.ජයරත්න"(without paces), Another user has created the article දි. මු. ජයරත්න(with spaces). As the 2nd author has crated a great article I redirected the 1st article to the 2nd article.
I like to know weather we have any standers for names of people in sinhala & if so how could I find it. If not I suggest that we should develop a such to avoid duplications in the future. Singhalawap 08:57, 22 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

I Agreed with wap, we need a STD if we don't have relating this. I think දි.මු. ජයරත්න is better.
No Spaces between surnames & Space between Last names.
for an example

J.R. Jayewardene
Junius Richard Jayewardene

බිඟුවා 10:55, 22 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

I accept the above suggestion. Where should we publish the suggestion that others could see it ?

Singhalawap 17:00, 24 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

පරිශීලක:Nirman[සංස්කරණය]

කොටියා කැලේ මාරුකරලාද? පුල්ලි නං ඉස්සර වගේමයි. Singhalawap

I don't think the same logic applies on Nirman as ෆෙලිඩේ. I suggest we give him time to adapt himself to the community. What do you all think? --Lee 16:17, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)


Yes Lee, better give him time. Will keep eye on him. Singhalawap 16:43, 6 මැයි 2010 (යූටීසී)

merging aticles[සංස්කරණය]

Is there a specific method to merge articles. I did cud & past, wanted to know if there is a better method. Singhalawap 05:31, 7 මැයි 2010 (යූටීසී)

I'm not sure. But it is Great when you cut, if you can add { { delete } } to that article. Then unwanted one will deleted. බිඟුවා 08:52, 7 මැයි 2010 (යූටීසී)

පරිශීලක:නවෆෙලිඩේ Adding unethical bottom Tag[සංස්කරණය]

නවෆෙලිඩේ is adding the unethical bottom tag to articles. That account shout be blocked. Singhalawap 17:27, 8 මැයි 2010 (යූටීසී)

again same thing... This is too bad. බිඟුවා 08:54, 10 මැයි 2010 (යූටීසී)

යොමු (citation) වලට යොදා ගන්නා බාහිර වෙබ් සබැඳි වල මාතෘකා සම්බන්ධයෙන්...[සංස්කරණය]

පරිගණක ජාලය ලිපියේ ඇති පහත දැක්වෙන යොමුව බලන්න.

< ref>{ {උපන්‍යාස වෙබ් |title=ඉන්ටර්නෙට් බිගෑන් 35 ඉයර්ස් අගෝ ඇට් UCLA විත් ෆර්ස්ට් මෙසේජ් එව සෙන්ට් බිට්වීන් ටූ කම්පියුටර්ස් |url=http://www.engineer.ucla.edu/stories/2004/Internet35.htm |author=ක්‍රිස් සට්න් |publisher=[ [UCLA] ] |accessdate=2008-11-06} }< /ref>

ඉංග්‍රීසි නම් හා මාතෘකා සිංහල අකුරින් නො ලියා එලෙසින්ම ඉංග්‍රීසි අකුරින්ම තිබෙන්නට ඉඩ හැරීම වඩාත් සුදුසු යයි සිතමි.

 1. දී ඇති උදාහරණයේ ඇති සබැඳිය යල් පිනූ එකකි. අදාළ සබැඳිය යල් පිනූ එකක් වූ විට අප සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මාතෘකාව යොදා වෙබ් සෙවුමක් කිරීමයි (අදාළ බාහිර වෙබ් පිටුවේ cached හෝ වෙනත් ආකාරයක පිටපතක් සොයා ගැනීමට). මාතෘකාව මුල් ආකාරයෙන්ම තිබෙන්නට ඉඩ හැරීමෙන් මේ වෙබ් සෙවුම කරන්නට පහසු වෙයි (just copy & paste to the search engine). (ඉන්ටර්නෙට් බිගෑන් 35 ඉයර්ස් අගෝ ඇට්...)
 2. නැවත වෙබ් සෙවුමක් කර වැඩිදුර තොරතුරු සොයන විට, මෙම වදන් වල ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වින්‍යාසය පිළිබඳව ගැටළු මතු විය හැකියි. (ක්‍රිස් සට්න්)

මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස් අගය කරමි.

(මම මෙය පළමුව අදාළ ලිපියේ සාකච්ඡා පිටුවේ ලියා, පසුව සිංහල විකිපීඩියානුවන්ගේ මඟපෙන්වීම මත කොපි කඩේට ගෙන එන ලදිමි.)

--සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 09:06, 10 මැයි 2010 (යූටීසී)

Yes, you are right. If the external link is for an English article it’s better to leave it in English. However I think it’s ok to include the Sinhala pronunciation also along with English text.--Lee 07:53, 13 මැයි 2010 (යූටීසී)

පරිශීලක:නවෆෙලිඩේ Account Blocked![සංස්කරණය]

This user does not represent an individual, but an organization. There is a company and a web site with this name. Therefore this account is blocked for improper username after consulting. Agents of this company have been informed about the policies of Wikipedia and the company is strongly warned against using Wikipedia as an advertising media. This is the second time this company attempted this even though I have personally informed them of the errors in their actions. --Lee 03:34, 12 මැයි 2010 (යූටීසී)

I'm not sure this company has ever read about policies of Wikipedia. බිඟුවා 03:40, 12 මැයි 2010 (යූටීසී)


We have been asked by other project partners to upload articles under a common name, so that they can recognize the articles uploaded by us. That is why we used the name of the company. But we understand the concerns you have highlighted. We will start uploading articles under our personal names from now on. Sorry for any inconvenience caused.

--Kanishkas 12:25, 13 මැයි 2010 (යූටීසී)

Any one joining wikipedia should follow wikipedia policies. (not the policies of people who spend money)
If you feel like changing any policy, you can suggest it to wikipedia community.
Wiki community may agree with positive changes if they are not violating base & spirit of wikipedia.

Singhalawap 17:05, 13 මැයි 2010 (යූටීසී)

Thank you, Kanishkas! --Lee 07:56, 14 මැයි 2010 (යූටීසී)

who is this 112.135.216.39[සංස්කරණය]

who is this 112.135.216.39?

He is removing felidae note. it is OK. but please keep the inter-wiki links. don't delete that.

- "This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia."
-- බිඟුවා 11:11, 12 මැයි 2010 (යූටීසී)

It seems he is modifying "Nirman"'s articles Only.

http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82:%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80/112.135.216.39

--බිඟුවා 11:14, 12 මැයි 2010 (යූටීසී)

The Tag - It's Gone![සංස්කරණය]

Dear All, It is my pleasure to inform you that we had a discussion with all project partners involved in this project and it was decided not to use the tag under articles in the future. This is a great victory for the wikipedia community. All the concerns and ideas you have raised did not go to waste, and we are glad we could convince all project partners regarding this. We thank the wikipedia community for pointing out the inappropriateness of this tag in the wikipedia context. All future articles uploaded by us will not have this tag.

Regards, --Kanishkas 11:37, 13 මැයි 2010 (යූටීසී)

එල ! Singhalawap 16:25, 13 මැයි 2010 (යූටීසී)

Value of a translation[සංස්කරණය]

I believe that wiki article could/should never be valued in term of money.
Its a community effort.
 1. Some articles could be simply translated to sinhala from english making it a perfect article. ex:List of sovereign states (en wiki), පෛතගරස් ප්‍රමේය
 2. Most could not be simply translated as it should be localized eg- Healthy diet, වී වගාව
 3. Their may be no articles on some topics in english. so we have to build it from zero. eg- කෙම් ක්‍රම or ඔවිට
My view is, most important yet most difficult task is 3. Task 2 also need lot of effort.
Easiest to create is type 1 article.
Its interesting to observe someone is funding type 1. Least important & less time consuming.
Promoting translation may delay (if not prevent) gathering of local / hidden / traditional / non-western point of view knowledge in to this knowledge base.
I read many of the so called articles (actually they are article fragments) by Felidy company and thought if I give money (if I have unlimited money) to the company or person who translated how much they diverse. My brain & heart says most will not worth more than 10 rupees per each article (fragment).
I would be thankful if someone could disclose the amount of pay per article (or for 5000 articles).
Its just a request to satisfy my inquisitive mind. The company, directors , expert panel & translators are free to be silent (not to answer if thay not like to disclose) as I am not a person whom you are bond to answer.
Singhalawap 17:32, 13 මැයි 2010 (යූටීසී)


Try to value this[සංස්කරණය]

I found a nice article done for money by user called Nirman. I had came a cross many articles like this before. Usually I try to move it to correct article, try to merge it to proper article or delete it (if could not find any solution).

But this time I thought of keeping it as it is. (some one has already removed the unethical bottom tag. Thank you for him) I invite other users to give a probable value of this article.

Remember This article is not a volunteer one, but done for money & (according to now deleted bottom tag) it has been reviewed by an expert panel.

The article is - පැහැදිලි කිරීම. Very interesting topic

Singhalawap 18:06, 13 මැයි 2010 (යූටීසී)
For any wikipedian interested in "valuing" the article පැහැදිලි කිරීම please go to ශ්‍රිතයක_සීමාව#අභිප්‍රේරණය , to which location the article content had been moved. -- Jiro Ono 05:23, 14 මැයි 2010 (යූටීසී)

උදෙන්ම නිවැරදි කිරීම[සංස්කරණය]

Dear පරිශීලක:Jiro Ono
මෑතක සිට ඔබ Felide සමාගමේ වැරදි තරමක් හෝ නිවැරදි කිරීමට දායක වනබව පෙනේ. අති දුෂ්කර මෙමෙ කර්තව්‍යට දායකවීම පිලිබඳව මගේ පෞද්ගලික ස්තූතිය පිරිනමමි.
මවිසින් කෝපිකඩේ සාකච්චාවට යොමුකල ලිපිය (පැහැදිලි කිරීම නැමැති ලිපිය, කිසිවෙකු අදහස් ප්‍රකාශකිරීමට පෙරම (බොහෝ දුරට කිසිවෙකු එය කියවීමට පෙරම විය හැක) උදෙන්ම Delete කරදැමීම පිලිබඳව මගේ විශ්මය මුසු ප්‍රශංසාව පලකරමි.

Singhalawap 04:17, 14 මැයි 2010 (යූටීසී)
Your comment is taken as a complement please. -- Jiro Ono 05:23, 14 මැයි 2010 (යූටීසී)

Need your kind feedback for a better Sinhala Wikipedia...![සංස්කරණය]

Hi all,

I'm Channa from Felidae. It's a pleasure to see that we all are ready to work towards a common goal, a better Sinhala Wikipedia..!
Let's try our best to forget the heated up conversations we all had and work towards our common goal.
As Kanishka mentioned, we could negotiate terms with the project partners, so there won't be any more tags in the bottom and no common user name would be used.
As the next step, I would like to clarify with you all the below issues so that we can achieve our goal very soon.
1) We have selected 5000 articles from the English wikipedia, this was carried out 2 years back. These articles cover 50 areas which could make Sinhala wikipedia a REAL encyclopedia.I agree our article could be a section of an English article.
However we have a clear list which we call the article tree, where we can find what's the main article and how it branches out.
Eg: If the main article is Anuradapura Dynasty.
Then there could be sub articles Anuradapura Dynasty - Introduction, Anuradapura Dynasty - Growth, Anuradapura Dynasty - End.
So if we share the article trees with you all, is there a way where we could merge or place them in a proper order.
Believe me if we do that, Sinhala Wikipedia would be an effective knowledge pool in no time.
I saw Chatuni has started work on cities. That is exactly what we want to do as a team.
Let me know your thoughts on that.
2) I agree there are errors in some articles. However more than fifty translators worked tirelessly, imagine a person who is not conversant with unicode or sinhala typing doing the translation and then we typeset it in unicode. Then a separate team try to correct the errors after they upload it to Sinhala Wikipedia. Still there could be errors.
In this regard, I would like to know if there's a comment on the discussion page of an article, whether we can check that from one place. or do we have to check all discussion pages of each article to find if anyone has pointed out an error in that particular article?
We are ready to correct each and every mistake of an article which has happened during the process.
I hope I made my self clear with the clarifications I look forward to.
Let's work together to make a better Sinhala Wikipedia...!
Looking forward to your valuable feedback.
I posted this on a talk page, I think I should post it here. Sorry for the mistake.

--Channa Gunasekera 16:11, 14 මැයි 2010 (යූටීසී)

Latin + non-Latin[සංස්කරණය]

මාතෘකාක දෝශයක් නිසා "ගෙනයන්න" විධානය මගින් ලිපිය නෙයාමේදී ඉංග්‍රීසි අකුරු සහ සිංහල අකුරු මිශ්‍ර මාතෘකා තැනීමට නොහැක. එවැනි අවස්ථාවල පහත නිදසුනේදී මෙන් පණිවුඩයක් රතු අකුරින් දිස්වේ.

"Planet X හෙවත් “නොදත් ග්‍රහලොව”" cannot be moved to "X ග්‍රහලොව", because the title "X ග්‍රහලොව" has been banned from creation. It matches the following blacklist entry: (?!(User|Wikipedia)( talk)?:|Talk:)\P{L}*\p{Latin}.*[^\p{Latin}\P{L}].* <moveonly> # Latin + non-Latin


මෙම අකුරු මිශ්‍රණය සමහර මාතෘකා සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බව සිතමි. නිදසුන් කීපයක් පහත දක්වමි.
 • X ග්‍රහලොව
 • X කිරණ
 • IIවන පරාක්‍රමබාහු රජ
මෙවැන් මාතෘකා අළුතින් තැනීමේදී ගැටළුවක් නැත. ගැටළුව ඇත්තේ ගෙනයාමෙදී පමණි.
විසඳුම කුමක්ද ?
Singhalawap 09:23, 17 මැයි 2010 (යූටීසී)
මා සිතන්නේ මෙවන් අවස්ථාවකදී අදාල ලිපියේ අන්තර්ගතය නව ලිපියට පිටපත් කිරීම සුදුසු බවයි. මෙහිදී පැරණි ලිපියේ ඉතිහාසයේ අන්තර්ගතය නැතිවීම ගැන අපි කණගාටු නොවිය යුතුයැයි සිතේ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:14, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)

යළියොමුවීම් මැකීම
Deletion of REDIRECTs
[සංස්කරණය]

Recently we have requested REDIRECTs used by Felidae in his early period. During this period he had REDIRECTed the English articl names to Sinhala. We have requested administrators to delete that REDIRECT as it is of no use to Sinhala Wikipedia and as this English named article is not used anywhere else in Sinhala Wikipedia.
But, when we delete REDIRECTs in other instances we should be very careful. For example, recently I have REDIRECTed එඬ්වින් විජයරත්න to එඩ්වින් විජයරත්න correcting bad sinhala word. Then පරිශීලක:බිඟුවා has proposed deletion of this REDIRECT thinking that as එඩ්වින් විජයරත්න carries the article the REDIRECT is useless. But if you go to old page එඬ්වින් විජයරත්න and click සබැඳී පිටු which is under මෙවලම් (tools) then you will see that the old page is still linked to Talk page of User:Srimalpunchi, the category ලාංකික_සිංහලයන් and the article නෙරංජන් විජයරත්න.
Now if we (hastily) remove the REDIRECT, what will happen is for example a reader of the article නෙරංජන් විජයරත්න comes across the link එඬ්වින් විජයරත්න and wants to gather more information by looking at that article too, he/she clicks it. Then a message will come that the article is not present while the content he requires is within the Sinhala Wikipedia under එඩ්වින් විජයරත්න. If the REDIRECT was left to be present, when the reader clicks the link, he will arrive at article එඩ්වින් විජයරත්න and thus see the content.
Hence please, go to සබැඳී පිටු of the old article before you propose its REDIRECT to the new article. Thanks -- චතුනි අලහප්පෙරුම 02:14, 23 මැයි 2010 (යූටීසී)

ෆෙලිඩේ විසින් උඩුගත කරන ලද ලිපි මෑතකදී පුනුරුත්ථාපනයෙහි නියැළුනු අපි ඔහු විසින් මුල් අවදියේදී ඉංග්‍රීසි ලිපි නම් සිංහල ලිපි නමට යළියොමු කිරීම මකන ලෙස පරිපාලක වරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, එම යළියොමු කිරීම් සිංහල විකිපීඩියාවට කිසියම් ප්‍රයෝජනයක් නොමැති නිසාවෙන් සහ විශේෂයෙන්ම එම ඉංග්‍රීසි නමැති ලිපි, සිංහල විකිපීඩියාවෙහි වෙනයම් කිසි තැනෙක භාවිතා නොවන නිසාය.
එනමුදු, අනෙකුත් අවස්ථාවන්හීදි අප විසින් යළියොමු කිරීම් මකා දමන අවස්ථාවන්හිදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම්කාරී විය යුතුය. නිදසුනක් ලෙසින් මා විසින් මෑතකදී එඬ්වින් විජයරත්න යන ලිපිය එඩ්වින් විජයරත්න යන ලිපිය වෙතට යළියොමු කිරීමක් සිදු කලේ වැරැදි සිංහල වදනක් නිවැරැදි කරමිනි. ඉන්පසු පරිශීලක:බිඟුවා විසින් එම යළියොමු කිරීම මකාදමන ලෙස ඉල්ලා ඇත්තේ, අන්තර්ගතය එඩ්වින් විජයරත්න ලිපියෙහි ඇති බැවින් මෙම යළියොමු කිරීම ප්‍රයෝජනයක් නොමැත්තක් ලෙස සලකා විය හැක. නමුත් ඔබ විසින් පැරණි පිටුව වන එඬ්වින් විජයරත්න වෙත ගොස්, මෙවලම් යටතේ වන සබැඳී පිටු ක්ලික් කලහොත් ඔබ දකිනු ඇත්තේ එම පැරැණි ලිපිය දැනුදු, පරිශීලක:Srimalpunchi ගේ සාකච්ඡා පිටුව, ලාංකික_සිංහලයන් ප්‍රවර්ගය සහ නෙරංජන් විජයරත්න යන ලිපිය වෙත සබැඳී ඇති බවය.
දැන් අපි (කලබලයෙන්) මෙම යළියොමු කිරීම මකා දැමුවහොත් සිදු විය හැක්කක් වන්නේ, නිදසුනක් ලෙසින් කිසියම් පාඨකයෙක් නෙරංජන් විජයරත්න ලිපිය කියවා එහි අග ඇති එඬ්වින් විජයරත්න සබැඳිය වෙත පැමිණ වැඩි විස්තර අපේක්ෂාවෙන් එම ලිපියද කියවනු රිසියෙන් එය ක්ලික් කරයි. එවිට එම ලිපිය නොමැති බවට පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත්තේ අවාසනාවකට මෙන් ඔහු කියවනු රිසි අන්තර්ගතය එඩ්වින් විජයරත්න ලිපියෙහි සිංහල විකිපීඩියාව තුල ඇති විටය. යළියොමු කිරීම තිබීමට අප ඉඩ හැරියේ නම් පාඨකයා ක්ලික් කල විට එඩ්වින් විජයරත්න වෙත එළඹෙනු නියතය.
එබැවින්, පැරැණි ලිපියක් නව ලිපියක් වෙත යළියොමු කිරීම මකන්න යැයි ඉල්ලා සිටීමට පෙර එම පැරැණි ලිපියෙහි සබැඳී පිටු වෙත ගොස් පිරික්සා බලන්න. ස්තුතියි -- චතුනි අලහප්පෙරුම 02:14, 23 මැයි 2010 (යූටීසී)

ඔබගේ අදහස පැහැදිළිය. ලිපි මැකීම ඇඩ්මින්වරුන්ගේ කාර්යයකි. එම නිසා කිසියම් කෙනෙක් ලිපියක් මකන ලෙස ඉල්ලා සිටි පමණින් එය මකා දමන්නේ නම් එය ලිපිය මකන ලෙස ඉල්ලා සිටි අයගේම වරදක් ලෙස මා නොදකිමි. කෙසේ නමුදු මෙය මකා දමන ලෙස ඉල්ලා සිටින අයගේද වගකීමක් සේද පැවසිය හැකිය. කෙසේ නමුත් ඔබ කියනා අයුරින් අප සැමදෙනා සමගියෙන් කටයුතු කරන්නේ නම් මෙවන් කටයුතු වඩා පහසුවෙන් විසඳා ගත හැකි බව පැහැදිළිය. මීට පෙර, මා විසින්ද ඔබ කියනා පරිදි මැකීමට යෝජනා කිරීමට පෙර ලිපියට යම් සබැඳියක් ඇතිදැයි සොයා බලා කටයුතු කරන ලද්දෙමි. යම් යම් අවස්ථාවලදී මෙය මග හැරී යාමට යන්ත්‍රයක් නොවන මා හටද සිදු විය හැකිය. මින් මතුවට තවත් උනන්දුවෙන් මෙය කිරීමට උත්සාහ ගන්නෙමි. ඔබේ මතක් කර දීමට තුති. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:42, 23 මැයි 2010 (යූටීසී)
Agreed! Included a message on the delete category page so other admins will also notice this. --Lee 12:03, 2 ජූනි 2010 (යූටීසී)

උත්සාහයක් කරමුද?[සංස්කරණය]

ෆෙලිඩේගේ ටැගය ඉවත් කිරීමට රොබොට් කෙනෙක් සාදමුද? එය වඩා පහසු නොවෙද? මේ සඳහා මූලික දැනුමක් ඔබට තිබේද? උත්සාහයක් කරමුද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:30, 25 මැයි 2010 (යූටීසී)

පළමු අත්හදා බැලීම සාර්ථක වුණා [1].
 • දී ඇති උපදෙස් අනුව pywikipedia ස්ථාපනය කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්නයි තියෙන්නේ.
 • පහත දැක්වෙන ආකාරයට විධානය භාවිත කළාම හරි.
$ python replace.py -page:si:අක්මාව බද්ධ කිරීමේ ක්‍රමෝපායන් \
-regex "\"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. This initiative \
is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and \
access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia.\"" \
""
 • දැන් මෙය loop එකක් තුළ ධාවනයයි කළ යුත්තේ.
--සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 18:41, 31 මැයි 2010 (යූටීසී)
$ python replace.py -nocase -start:! -regex "\"This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www\.felidae\.lk\. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality\. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka \(ICTA\), http://www\.icta\.lk\. Support and access to rural communities provided by Practical Action \(formerly ITDG\), http://practicalaction\.org/\?id=region_south_asia\.\"" ""

no need to have a loop at all :-) --සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 19:31, 31 මැයි 2010 (යූටීසී)

සංශෝධන ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ඉතිහාසය නරඹන්න ටැබයෙන් සංශෝධන ඉතිහාසය විමසීමේදී එක් එක් සංශෝධනය ඉදිරියෙන් (වත්මන්|අවසන්) ලෙස දිස්වේ. මෙහි අවසන් යන්න වැරදි බව මගේ හැඟීමයි. English wikipedia හි මෙය (cur|prev) ලෙස දැක්වේ. මෙය සිංහලයෙන් (වත්මන්|පෙර) ලෙස වෙනස්කලයුතු බව යෝජනා කරමි. මේවා වෙන්ස්කිරීමට Admin කෙනෙකුම අවශ්‍ය යයි සිතමි. එබැවින් මෙම පණිවුඩය කෝපි කඩේ සහ පරිශීලක Lee ගේ සාකච්ඡා පිටුවේ තබමි. Singhalawap 15:58, 27 මැයි 2010 (යූටීසී)

මා දකින පරිදි එය දිස් වන්නේ (වත්මන් | පෙර) ලෙසය. එය වෙනස් විය යුතු යැයි නොසිතේ. කරුණාකර මෙය පහදා දිය හැකිද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:22, 28 මැයි 2010 (යූටීසී)
පෙර දින මැදියම් රෑ එය වෙනස් කලෙමි. -- චතුනි අලහප්පෙරුම 04:44, 28 මැයි 2010 (යූටීසී)

නිවැරදි භාවිතය කුමක්ද?[සංස්කරණය]

 • දෙවෙනි රාජසිංහ රජු
 • දෙවැනි රාජසිංහ රජු
 • IIවැනි රාජසිංහ රජු
 • II වැනි රාජසිංහ රජු
 • II රාජසිංහ රජු
 • 2වැනි රාජසිංහ රජු
 • 2 වැනි රාජසිංහ රජු
 • 2 රාජසිංහ රජු

හෝ
වෙනයම් එකක්? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:35, 28 මැයි 2010 (යූටීසී)

 • දෙවැනි යන යෙදුම වැරදියි. එය දෙ වන ලෙස නිවැරදි විය යුතුයි.
 • II රාජසිංහ රජු හෝ 2 රාජසිංහ රජු ලෙස ලිවීම නුසුදුසු බව යි මගේ අදහස.
--සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 23:57, 28 මැයි 2010 (යූටීසී)
පළමුවැනි, දෙවැනි, තුන්වැනි, සතරවැනි ආදි ලෙස ලිවීම වැරැදියි. වැනි යනු වගේ යන්නයි. නිවැරැදි වහර පළමුවන, දෙවන, තුන්වන. සතරවන ආදී වශයෙනි. (දෙ වන වැරැදියි).
තව තියෙනවා. ගැහැණියකු කිව්වොත් ගැහැණු යකෙක් බව කියැවෙයි. ගැහැණියක විය යුතුයි. තුති. ----112.135.219.191 03:28, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)


රජවරුන්ගේ නාම භාවිතය සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් සිංහලයේ පොදු සම්මුති ක්‍රමයත් ඇත් බැවින් බැවින් සිංහල විකිපීඩියාවද එයම අනුගමනය කිරීම මැනවයි සිතමි.

En සම්මතය - Rajasingha the II
සිංහල සම්මතය - IIවන රාජසිංහ රජ
Singhalawap 10:45, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)
I think there should be a whitespace in between the Roman number and "වන". I've seen it that way in many school textbooks. (sorry about writing in English as I'm on mobile) --සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 11:14, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)
IIවන රාජසිංහ රජ යන්න වඩා සුදුසුයැයි කියා මටද සිතේ. එම නිසා එය සිංහල විකියේ නීතිය ලෙස ක්‍රියාත්මක කරමුද? "වන" යන්න අතර හිස්තැනක් තැබුවහොත් එය "කැලය" යන්න අර්ථ ගැන්වේයැයි සිතේ. එහි නිවැරදි බව මා හරියටම නොදනිමි. කෙසේ නමුත් ඔබ සියළු දෙනාට ස්තුතිය පිරිනමමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:51, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)
සම්මතය යනු බොහෝ දෙනා බොහෝ කල් භාවිතා කරන දෙයයි. ඔබ යෝජනා කරන දෙය දැනට භාවිතා කරන සම්ම්තය යැයි සිංහලවප් පවසා ඇත. එසේ පැවසීමට එතුමාට හේතු සාධක තිබේද? පුවත් පත්, සඟරා, ඉතිහාසය ගැන පොත්, වියතුන්ගේ පර්යේෂණ කෘති, රාජ්‍ය ලේඛන, මහා වංශය වැනි ඓතිහාසික ග්‍රන්ථ ආදියෙහි එලෙස භාවිතා වෙයිද? කිසියම් රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් සම්මතය මේ යැයි නියම කොට තිබේද? කිසිවක් කිරීමට පෙර මේවා සිතන්න. මා නැවත පුන පුනා කියන්නේ විකිපීඩියාව පර්යේෂණාගාරයක් නොවේ. මහජනයා විසින් භාවිතා කරන සම්මතය අපද භාවිතා කරමු. මා ඉහත දැක්වූ තැන් පරිස්සමින් පිරික්සා බලා නිවි හැනහිල්ලේ තීරණයක් ගනිමුද? එහෙම හොඳයි නේද? --චතුනි අලහප්පෙරුම 13:15, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)
ඔව්. එහෙම හොඳයි. එසේ නම් තවදුරටත් අපි සාකච්ජා කරමු. කරුණු සොයා බලමු. පසුව තීරණය කරමු. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:20, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)
මා සොයාගත් කරුණු කිහිපයක්
10 වන ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (පාඩම් පොත) - පිටුව 51:
VI වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා, හරතවන බුවනෙකබාහු රජු, පස්වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
10 වන ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (පාඩම් පොත) - පිටුව 108:
XVI වන ලුවී රජ
ලුවී රජ වරු ‍බොහෝ සිටි බැවින් එසේ කරන්නට ඇත. අපේ රජවරුන්ට තෝරා ගන්න‍ට බොහෝ නම් තිබූ බැවින්දෝ එක් නමක් වත් දසවන දක්වා ගොස් නැති වගයි පෙනෙන්නේ.
අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අච්චු ගස්වපු පාඩම් පොතක එකම පිටුවක් තුලත් සම්මතයක් නැති වගයි පෙනෙන්නෙ.
තව ටිකක් හොයා බලමු. -- චතුනි අලහප්පෙරුම 14:56, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)
ඉංග්‍රීසියෙන් සංඛ්‍යා Cardinal සහ Ordinal යයි දෙවර්ගයකි. Cardinal යනු One, Two, Three, .... යනුවෙනි. Ordinal (ක්‍රමසූචක) යනු First, Second, Third, .... යනුවෙනි. මෙය 1st, 2nd, 3rd, .. ලෙසද ලියනු ලැබේ. සිංහලයෙන් එක, දෙක, තුන ..... වශයෙන් සංඛ්‍යාවක අගය දැක්විය හැකි අතර ක්‍රමසූචක ලෙස පළමුවන, දෙවන, තුන්වන, .... ලෙස ලිවිය හැක. ඉංග්‍රීසි ක්‍රමය අනුව යන්නේ නම් 1වන, 2වන, 3වන, .... ආදි ලෙස ද ලිවිය හැක.
මේ වගේ තොරතුරු සොයමු. -- චතුනි අලහප්පෙරුම 16:12, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)
කරුණු කිහිපයක්,
 • පළමු වන කියා හිස්තැන සහිතව ලිවීමේදී කැලය යන අදහස ඉන් හැඟවෙන බවට ඉදිරිපත් වුණු අදහසට එකඟයි. ඒ අනුව, හිස්තැන රහිතව තනි වචනයක් ලෙස ලිවීම වඩාත් සුදුසු යයි අදහස් කරමි.
 • එසේ වුවද, සිංහලෙන් ක්‍රමසූචක ආකාරයට ලිවීමේදී 1 වන, 2 වන,... යනාදී වශයෙන් හිස්තැන සහිතව ලිවිම වඩා යෝග්‍ය යයි හැඟේ. ශ්‍රී ලංකා රජයේ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශන වල බහුලව හමු වන්නේ මෙසේ ඉලක්කමත් වචනයත් අතර හිස්තැනක් යොදා ලියන ක්‍රමයයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ ප්‍රකාශන වලදී ද මේ ආකාරය භාවිත වනු දැකිය හැකියි [2].
--සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 16:57, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)

මුල් පිටුවේ දිග ප්‍රමාණය[සංස්කරණය]

දැනට පවතින මුල් පිටුවේ දිග ප්‍රමාණය ඉතා වැඩියැයි මට සිතේ. මෙය සීමා කළ යුතුයැයිද සිතේ.

 • රසබර..හරබර..ලිපි... යන්න සතියේ වදනට යටින් සිටින සේ සැකසීම අගනේයැයි සිතමි.
 • නැවුම් විදෙස් පුවත්... යන්න ඉවත් කළ හැකිය.

කරුණාකර ඔබේ අදහස් දක්වන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:52, 1 ජූනි 2010 (යූටීසී)

I agree with the changes you have done! --Lee 10:52, 2 ජූනි 2010 (යූටීසී)

A link to "Get Sinhala" in main page[සංස්කරණය]

It is brought to my notice that there is a need to have a link to "Get Sinhala" in the main page itself for at least an year or so. But the previous link was right at the top center of the page, which is a big NO NO NO. Where do you think this link can be placed? Please keep in mind that there is already a link in small text right in the center of the page also. --Lee 11:58, 2 ජූනි 2010 (යූටීසී)

ඔව්. මා සිතන්නේද සිංහල ස්ථාපනය කරගැනීමට නිවැරදි මග පෙන්වීම සඳහා කිසියම් මාර්ගයක් තිබිය යුතුය. තිබූ බැනරය වෙනුවට කුඩා බැනරයක් සාදා පසෙකින් තැබීම සුදුසුයැයි සිතමි. යුනිකේත නිවැරදිව ස්ථාපනය කිරීමට මග පෙන්විය යුතුය. "සෙවීම · ප්‍රවර්ග · තෝරාගත් ලිපි · සුචිය" යන ස්ථානයේ කුඩාවට බනරයක් යෙදීම ගැන ඔබ කුමක් සිතයිද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:27, 2 ජූනි 2010 (යූටීසී)
සෑම පිටුවකම ඉහළ ඇති "If you have trouble reading sinhala fonts, click here." වැකිය හා එය අග ඇති යොමුව(http://si.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sinhala_Font_Guide) මේ සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේද?If you don't have Sinhala unicode when you enter the Sinhala Wikipedia main page the above line is very noticable since it is the only thing on the main page understandable.Even without a Sinhala keyboard you can write Sinhala quite easily from http://www.google.com/transliterate/sinhalese Shane44 06:44, 5 ජූනි 2010 (යූටීසී)
That's also true as Lee said. But more people like Then we can add new one banner, if not just keep as simple as possible. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:51, 5 ජූනි 2010 (යූටීසී)

I strongly believe there needs a link to the official web site for singhala language support (http://www.locallanguages.lk/OS_Support) in the main page very clear manner. I'm hoping to do some activities to attract new users to sinhala wikipedia. If someone visits http://si.wikipedia.org & see just blank boxes & on top of the page link to another complex wikipedia page may discourage them. Singhalawap 18:24, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)

Any updates from you? අපි යම් සබැඳුමක් එක් කළ යුතුයි. නමුත් එය කෙසේද යන්න ගැන තීරණය කළ යුතුය. ඔබ කියනා අයුරින් යමෙක් මෙම පිටුවට පැමිණ ආපසු යෑමට අවස්ථාවක්ද ඇත. මෙය ඉදිරියේදී එතරම පැනයක් වේයැයි මා නොසිතමි. කෙසේ නමුදු යම් බැනරයක් මුල් පිටුවේ තිබිය යුතුය යන මතයේ මම සිටිමි. වර්ථමාන බැනරය මුල් පිටුවේ හරි මැද තිබීම ගැන මාගේ ප්‍රියමනාපයක් නොමැත. එය කොනකට වී තිබීම සුදුසුයැයි සිතමි. එක් වරක් යුනිකේත නිවැරදිව ප්‍රතිස්ථාපනය කළ අයෙකුට මෙම බැනරය හිරිහැරයකි. එම නිසා මේ ගැන අපි කතා කරමු. වඩාත් සුදුසු දේ කරමු. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:45, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)
If you have a 14 inch monitor you’ll know how ugly the main page looks with the current banner in the top center of the page. Please create a proper message and place it somewhere below the important part. Until such thing is devised, I’m going to remove the banner from main page. --Lee (talk) 14:45, 29 ජූලි 2010 (යූටීසී)